BioPhausia AB

BIOPHAUSIA: BIOPHAUSIAS VALBEREDNING FÖRESLÅR NYVAL AV PIA RUDENGREN OCH JOHAN UNGER TILL BIOPHAUSIAS STYRELSE

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 10:39 CET

Valberedningen har meddelat BioPhausia AB att den till bolagets årsstämma den 10 maj 2006 kommer att föreslå att det utses sex stycken styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att Pia Rudengren och Johan Unger ska väljas till nya ledamöter samt föreslår omval av styrelseledamöterna: Jan Rynning, Roger Johanson, Bengt Gerdin och Mats Lindquist.

Cornelia Oellig och Ulf Holmström har avböjt omval.

Pia Rudengren är född 1965, har under åren 2001 till 2005 arbetat som Vice Verkställande Direktör på W Capital Management helägt av Wallenbergstiftelserna. W Capital Management fungerar som rådgivare till stiftelserna i kapitalförvaltningsfrågor.

Johan Unger är född 1961 och har varit ansvarig för Hagströmer & Qvibergs corporate financeverksamhet mellan åren 1996 till 2005. Johan har haft huvudansvar vid ett stort antal transaktioner och rådgivningsuppdrag för huvudsakligen börsnoterade bolag.

I valberedningen ingår: Caroline af Ugglas, Sören Berggren och Jan Rynning.

Kallelsen till BioPhausias årsstämma den 10 maj 2006 kommer att publiceras i Dagens Industri och Post- och Inrikes Tidningar.

Valberedningen


BioPhausia grundades 1994. Företagets affärsidé är att förvärva och licensiera kostnadseffektiva läkemedel med eller utan patentskydd för marknadsföring och försäljning på utvalda marknader. BioPhausia är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Ytterligare information finns på www.biophausia.se