BioPhausia AB

BioPhausia - emission garanterad till 25 Procent

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 15:34 CEST

Ett konsortium bestående av huvudsakligen privata investerare har avtalat med BioPhausia om att teckna upp till totalt cirka 10,0 Mkr (cirka 25 procent) av hela emissionen i det fall den inte blir fulltecknad. Kostnaden för garantin uppgår till cirka 0,9 Mkr, motsvarande 9 procent av garanterat belopp.

Uppsala den 22 september, 2003

Frågor besvaras av styrelsens ordförande, Ulf Holmström,
tel. 0706-14 45 04