BioPhausia AB

BIOPHAUSIA SLUTFÖR FÖRVÄRVET AV LÄKEMEDELSPORTFÖLJ FRÅN ASTRAZENECA AB

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 15:01 CET

BioPhausia slutförde idag förvärvet av en portfölj av 17 läkemedel som säljs på apotek i norden från AstraZeneca AB. Portföljen består av produkter med starka och välkända varumärken. Förutom receptfria läkemedel som Novalucol och Novaluzid återfinns även receptbelagda läkemedel som Probecid (giktartrit), Kajos (mot kaliumbrist), Egazil (Antikolinergikum) samt Solvezink (mot bensår). Genom förvärvet beräknas BioPhausia tillföras en årlig försäljning om ca 90 Mkr.

Förvärvet finansieras initialt genom banklån som tillhandahålls av SEB Merchant Banking. När marknadsförutsättningarna är lämpliga avser BioPhausia att refinansiera cirka en tredjedel av banklånet genom upptagande av ett förlagslån. BioPhausia avser även att till institutionella investerare rikta en nyemission av upp till 10 miljoner aktier med stöd av det emissionsbemyndigande som beslutades vid årsstämman 2006.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Claes Thulin vd, 08-407 64 30
www.biophausia.se