BioPhausia AB

BIOPHAUSIAS NYEMISSION FULLTECKNAD

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 11:51 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49731En preliminär sammanräkning i BioPhausias nyemission visar att över 220 miljoner aktier, motsvarande mer än 96 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Slutgiltigt teckningsresultat beräknas komma att offentliggöras via ett pressmeddelande omkring den 10 september 2008.

De aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätter, i enlighet med de principer som beskrivs i prospektet. Emissionen är således fulltecknad. BioPhausia tillförs genom nyemissionen cirka 300 MSEK före emissionskostnader.

Villkoren i nyemissionen innebar att aktieägare med företrädesrätt fick teckna två nya aktier för varje gammal aktie. Emissionskursen var 1,35 kronor. Sista dag för teckning var den 28 augusti 2008. Genom nyemissionen ökar antalet aktier i BioPhausia med 228 317 288 och aktiekapitalet med 57 079 322 SEK. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 85 618 983 SEK och antalet aktier till 342 475 932. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel vid OMX Nordic Exchange Stockholm Small Cap från och med torsdagen den 18 september 2008. Nyemissionen genomförs i syfte att återbetala en del av den bankfinansiering som upptogs i samband med förvärvet av en läkemedelsportfölj från AstraZeneca AB (publ).BioPhausia AB (publ)


För ytterligare information vänligen kontakta:

Claes Thulin vd, 08-407 64 30
www.biophausia.se

Informationen är sådan som BioPhausia ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 september 2008 kl.08.55