BioPhausia AB

BioPhausias nyemission övertecknad

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 16:12 CET

BioPhausias nyemission övertecknades med drygt 90 procent.
Emissionslikviden kommer att uppgå till totalt 39,8 Mkr.

Den slutliga sammanräkningen i nyemissionen visar att 29 167 951 aktier,
motsvarande 95,2 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med
företrädesrätt. Härutöver har tilldelning av
1 479 264 aktier skett till personer som tecknat utan företrädesrätt.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i BioPhausia med 30 647 215 och
aktiekapitalet med 7 661 803,75 kronor. Efter nyemissionen uppgår
aktiekapitalet till 12 769 673 kronor och antalet aktier till 51 078
692.

BioPhausias nyemission kommer att avslutas enligt följande tidsplan:

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan stöd
av teckningsrätter Omkring 30 oktober
Betalning av aktier tilldelade till följd av teckning utan stöd
av teckningsrätter Omkring 4 november
Första dag för handel i nya aktier Omkring 31 oktober

Uppsala den 29 oktober, 2003
För ytterligare information, vänligen kontakta
Claes Thulin, VD BioPhausia, telefon: 018-34 9900
Ulf Holmström, Styrelsens ordförande, telefon: 0706-14 45 04