BioPhausia AB

BIOPHAUSIAS NYEMISSION ÖVERTECKNAD

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 14:18 CEST

BioPhausias nyemission övertecknades med 117 procent, varav utfäst garanti står för 88 procent. Garanterna fick därmed ingen tilldelning i emissionen. Emissionslikviden kommer att uppgå tilltotalt 70,3 Mkr.

Den slutliga sammanräkningen i nyemissionen visar att 35 550 716 aktier, motsvarande 96,02 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med företrädesrätt. Inklusive de aktier som tecknades utan stöd av teckningsrätter övertecknades nyemissionen med 29,5 procent.

De 1 475 196 aktier som ej tecknades med stöd av teckningsrätter kommer i enlighet med de principer som beskrivs i prospektet att tilldelas dem som tecknat sig för sådana aktier.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i BioPhausia med 37 025 912 och aktiekapitalet med 9 256 478 kronor. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 24 683 941,5 kronor och antalet aktier till 98 735 766.

"Vi är mycket nöjda med mottagandet av emissionen och förtroendet från marknaden. Nu fokuserar vi helt på att bygga upp verksamheten och jobbar vidare enligt vår lagda strategi" säger BioPhausias VD Claes Thulin.

BioPhausias nyemission kommer att avslutas enligt följande tidsplan:

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter : Omkring den 14 oktober

Betalning av aktier tilldelade till följd av teckning utan stöd av teckningsrätter: Omkring den 19 oktober

Första dag för handel i nya aktier: Omkring den 18 november

Stockholm den 13 oktober, 2005

För ytterligare information, vänligen kontakta

Claes Thulin, VD BioPhausia AB (Publ), telefon 08-407 64 30