BioPhausia AB

BIOPHAUSIAS STYRELSE AVSER FÖRESLÅ SAMMANLÄGGNING AV BOLAGETS AKTIER 1:10

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 16:17 CEST

BioPhausias styrelse avser föreslå att en extra bolagsstämma beslutar om en sammanläggning av aktier, varvid tio aktier läggs samman till en aktie. Målet med sammanläggningen är att stärka likviditeten i BioPhausia-aktien och uppnå en mer attraktiv prissättning av aktien.

Sammanläggningen förutsätter godkännande från en extrabolagsstämma som avses hållas under hösten 2008. Ytterligare information kommer att lämnas när styrelsens förslag om sammanläggningen fastställts.


BioPhausia AB (publ)


För ytterligare information vänligen kontakta:

Claes Thulin vd, 08-407 64 30
www.biophausia.se

Informationen är sådan som BioPhausia ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 september 2008 kl. 16.15