Bo Wallteg Media AB

Bioplaster och förnyelsebar energi kan skapa 2 miljoner nya jobb inom EU till år 2020

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2007 10:31 CEST

Biopack 07 första konferensen i Sverige om plastråvaror av förnyelsebara råvaror

De plastmaterial vi använder i dag tillverkas från petroleumprodukter, det vill säga icke förnyelsebara råvaror. Nu är alternativa lösningar på snabb frammarsch, något som inte minst den globala förpackningsindustrin nappat på. Det finns i dag ett antal tillverkare av plastmaterial tillverkade med utgångspunkt från växtriket, till exempel stärkelse från majs eller sockerrör, och allt fler varumärkesägare ser med intresse på möjligheten att förpacka sina varor i plastförpackningar av denna typ. Förra året packades till exempel 10 miljoner liter drycker i världen i flaskor och andra förpackningsvarianter som genom sin uppbyggnad blir helt komposterbara. Det var en ökning med 150 procent jämfört med år 2005. Utvecklingen är bland annat ett svar på krav från stora detaljhandelsjättar som i sin tur i många delar av världen, till exempel i England och USA, sätts under press från konsumentorganisationer som menar att det finns för mycket förpackningar och att något måste göras. Världens största detaljhandelskedja, Wal-Mart, har som ett svar på detta lovat att spara fem procent av den totala förpackningsmängd man gör av med per år. Wal-Mart uppskattar själva att man undviker att släppa ut 667 000 ton koldioxid i atmosfären via detta. Bland annat ska man spara 323 000 ton kol och ta bort 213 000 lastbilar från vägarna varje år och därmed spara 16 miljoner liter bränsle. En satsning på alternativa förpackningsmaterial som bioplasterna är ett annat sätt att spara på jordens resurser.
Bioplaster är i ett mycket tidigt skede, mycket återstår att göra. Materialens egenskaper måste förbättras, priserna behöver bli lägre, konsumenterna måste inse skillnaderna mellan dessa material och de petroleumbaserade (en enkät i USA visar till exempel att sjuttiotvå procent av de tillfrågade inte visste att plast görs av olja), lösningar för hur de ska hanteras i avfallsströmmarna måste fram med mera, innan utvecklingen kan ta fart på allvar även om mycket händer nu.
Braskem, ett stort kemiföretag i Brasilien, planerar att från 2009 starta export av bioplaster gjorda av sockerrör. Japanerna vill ta nya tag, Europa och Kina utvecklar nya bioplaster.
Inte bara spannmål, skog och värdefulla grödor kan användas som råvara för bioplaster. I exempelvis USA görs försök med att ta fram bioplaster ur sopor och avfall. Den förhatliga koldioxiden kan bli en intressant råvarukomponent till bioplast. Geoff Coates, en kemist vid Cornell-universitetet i Ithaka, New York State, har upptäckt en katalysator som behövs för att förvandla koldioxid till en polymer. Med en kollega har han startat företaget Novomer för att utveckla projektet. Andra möjliga råvarubaser är exempelvis apelsin- och potatisskal, kycklingfjädrar och andra svårtänkta överskottsprodukter.
EU:s miljöministrar tror på bioplaster och förnyelsebar energi . EU-experter har uppskattat, att Europa skulle kunna få två miljoner nya jobb inom denna sektor framtill år 2020. De europeiska ambitionerna är högt ställda. Man vill att EU skall bli världsledande inom de ekologiska industribranscherna. Tänk grönt är ledmotivet.
Det är dags att informationen börjar spridas om möjligheter och ett första steg i detta arbete är den konferens – Biopack 07 – som branschtidningen nord emballage arrangerar tillsammans med Scanpack 2009, en mässa arrangerad av Svenska Mässan i Göteborg. Konferensen arrangeras den 5 september på Göteborg Convention Centre. I mässhallarna pågår samtidigt Interfood, en måltidsmässa med en klar ekologisk inriktning. Mer information finns på www.biopack.se.