RISE Research Institutes of Sweden AB

Bioraff Botnia, ett samverkansprojekt mellan finska och svenska parter

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2016 13:56 CET

Bioraff Botnia är ett treårigt projekt för utveckling av bioraffinaderilösningar. Ur restprodukter från skogsindustri och skogsbruk ska nya produkter i form av nya processer, tjänster, kemikalier och material tas fram. Genom att bygga vidare på redan gjord forskning har projektet valt ut de för industrin mest intressanta tillämpningsområdena. Projektpartners är Karleby universitetscenter, Centria yrkeshögskola och Jyväskylä universitet i Finland samt SP Processum i Sverige.

– Möjligheterna att hitta nya produkter och processer baserade på skogsråvara ökar om man samarbetar, inte bara mellan företag och universitet i en region eller i ett land, utan även över landsgränser, säger Yvonne Söderström Nordin, SP Processum och projektledare för Bioraff Botnia. Genom att samverka och komplettera varandras kunskaper och tekniska utrustningar uppnås snabbare resultat. Därför är projekt som Bioraff Botnia nödvändiga för att vi tillräckligt snabbt ska kunna minska oljeberoendet och på sikt få ett mer hållbart samhälle.

Bioraff Botnia är uppdelat på fyra delprojekt; ”Furaner”, ”Produktion av L-arginin från lågvärdigt fiberslam”, ”Ligninkonvertering till kemikalier” och ”Skog till kemiindustri”. I Furaner är syftet att ta fram levulinsyra, en produkt som i sin tur kan bli råvara för vidare förädling. Delprojekt L-arginin omfattar enzymbehandling av fiberslam från massabruk för att ta fram L-arginin som bas för nya produkter.

Lignin är mycket intressant som råvara för såväl biodrivmedel som för tillverkning av olika kemikalier. I delprojektet studeras olika metoder att exempelvis tillverka bioolja av lignin och undersöka möjligheten att tillverka aktivt kol och kolfiber av den fasta återstoden. Det fjärde delprojektet undersöker olika produktmöjligheter för extraktivämnen såsom tanniner, tallolja och terpentin.Tensider finns bl. a i tvättmedel och schampo och exempelvis undersöks möjligheterna att byta ut palmolja till tallolja vid tensidtillverkning.

Bioraff Botnia finansieras av Botnia-Atlantica 2014-2020 (ett EU-program som finansierar samarbetsprojekt mellan regioner i Sverige, Finland och Norge), Kvarkenrådet, Österbottens Förbund, Länsstyrelsen Västernorrland, VINNOVA, Centria, Chydenius och SP Processum. Hela projektet omfattar ca 1,5 miljoner euro på tre år. Mer information om de tre samarbetsparterna finns på web.centria.fi, www.chydenius.fi och www.processum.se.

För mer information om Bioraff Botnia, kontakta:

Yvonne Söderström Nordin, SP Processum, tel. 010 516 67 65, e-post yvonne.soderstrom(at)processum.se

Länk till bild: http://www.processum.se/sv/spprocessum/media/bildbank/bioraff-botnia-ett-svensk-finskt-samarbetsprojekt

Bildtext: I projektet kommer många avancerade pilotutrustningar, däribland SP Processums pilot för kemiska synteser, att användas.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se