Grontmij

Bioraffinaderiexpert från Grontmij föreläser på konferensen Hållbara transporter

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 09:57 CET

 - Jag vill visa på möjligheterna med ett bioraffinaderi och de stora värden som kan uppnås. Idag sker en febril aktivitet på flygbränsleområdet och projektering av kommersiella demonstrationsanläggningar för biodrivmedel i mångmiljardklassen. För Sverige är det strategiskt viktigt med egen produktion av förnybara transportbränslen för att säkra tillgång och kontrollera kostnaden, säger Tomas Ekbom.

På konferensen kommer han att presentera hur en anläggning baserad på förgasning av biomassa kan se ut och vilka resultat man kan få. Idag är det få som har tittat på möjligheten med att producera just biobränslen för flyget.

Ett bioraffinaderi är en investering på flera miljarder kronor. För att maximera värdet på en sådan investering är det centralt att studera processdesign och optimera energiströmmarna. Tomas Ekbom och hans kolleger är experter på att göra olika typer av studier och utredningar med beräkningar som ger rätt beslutsunderlag för kunder som vill utveckla sina affärer inom energiområdet.  

Tomas Ekbom är en av författarna till Värmeforskrapporten "Förstudie för biobaserat flygbränsle för Stockholm-Arlanda Flygplats", beställd av dåvarande Luftfartsverket (nuvarande Swedavia). Arlanda är den enda flygplatsen i världen med ett miljötillstånd som reglerar hur mycket koldioxid de får släppa ut. Swedavias egna utsläpp av koldioxid vid Arlanda har mer än halverats sedan 2004.

Konferensen Hållbara transporter 2010 som handlar om miljöanpassning av infrastruktur, trafik, bränslen och fordon äger rum 18 november på hotell Hilton Stockholm Slussen. Programmet innehåller bland annat en paneldebatt om hur flyget ska minska sin miljöpåverkan där Lars Andersen, miljöchef på SAS och Fredrik Jaresved, miljö- och hållbarhetsansvarig på Swedavia Arlanda kommer att delta.

Konferensen arrangeras av IVL Svenska Miljöinstitutet, genom IVL Kunskap, tillsammans med MiljöRapporten och Nätverket för Transport och Miljö. 

Tomas Ekbom, seniorkonsult på Grontmij, är expert på biodrivmedel och processer för bioraffinaderier. På IVL Svenska Miljöinstitutets konferens Hållbara transporter 2010 kommer han att hålla ett föredrag med titeln "Svenskt flygbränsle för Stockholm-Arlanda Airport".

Grontmij är tekniska konsulter inom energi, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, arkitektur och miljö. Med omkring 11 000 medarbetare på närmare 300 kontor i Europa och ytterligare 50 kontor världen över, är Grontmij Europas fjärde största teknikkonsultbolag. Grontmij i Sverige är rikstäckande med ca 800 konsulter på ett 25-tal orter.