Biosensor

Biosensor: Beslut om mindre kompletterande emission

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 16:25 CEST

(Aktietorget: BIAP A)

På grund av den kraftigt övertecknade företrädesemissionen beslutade styrelsen i Biosensor idag att, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 25 februari 2009, genomföra en riktad nyemission om cirka 2,5 MSEK till aktieägare och teckningsrättsinnehavare.
Företrädesemissionen som Biosensor nyligen genomförde blev kraftigt övertecknad. Många aktieägare och teckningsrättsinnehavare visade stort intresse genom att teckna aktier med stöd av teckningsrätter och dessutom teckna aktier utan stöd av teckningsrätter. Med hänsyn till överteckningen blev tilldelningen dock begränsad. För att premiera aktieägare och teckningsrättsinnehavare som visat ett stort intresse att stödja bolaget tog styrelsen i Biosensor idag beslut om att nyttja ytterligare del av det bemyndigande som tidigare nyttjades vid den nyligen genomförda företrädesemissionen om 27 MSEK. Biosensor genomför nu en riktad nyemission om 2,5 MSEK till ovannämnda kategori tecknare och tilldelar vidare enligt tilldelningsprincipen som gällde för den avslutade företrädesemissionen. De aktuella tecknarna kommer att kontaktas av Biosensor inom kort. Att notera är att Biosensors huvudägare inte omfattas av tilldelningen i den kompletterande emissionen.

VD Bengt Hagander kommenterar:
Vi har gjort bedömningen att det är till fördel för såväl Biosensor som dess aktieägare att vi kan premiera aktieägare och teckningsrättsinnehavare som under rådande osäkerhet på finansmarknaden har visat sin stöttning för bolaget.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Bengt Hagander
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 706 75 00
bengt.hagander@biosensor.se
Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.