Biosensor

Biosensor: Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 09:54 CET

(Aktietorget: BIAP A)

PERIODEN JAN-DEC Koncernen
* Omsättning 7.0 mkr (6.8 mkr)
* Bruttoresultat 3.1 mkr (2.7 mkr)
* Rörelseresultat -31.9 mkr (-30.8 mkr)
* Årets resultat -32.9 mkr (-28.9 mkr)
* Resultat per aktie -0.05 kr (-0.07 kr) före och efter utspädning
* Soliditet 79% (72%)
* Likvida medel 6.3 mkr (6.9 mkr) plus outnyttjad checkkredit 4.2 mkr (0.4 mkr)

KVARTAL 4, OKT-DEC Koncernen
* Omsättning 1.9 mkr (2.2 mkr)
* Bruttoresultat 0.7 mkr (0.5 mkr)
* Rörelseresultat -10.1 mkr (-9.5 mkr)
* Periodens resultat -10.8 mkr (-8.3 mkr)
* Resultat per aktie -0.02 kr (-0.02 kr) före och efter utspädning


Antal anställda under året uppgick till i medeltal 22 (23) personer, varav 16 (17) i moderbolaget