Biosensor

Biosensor: Företrädesemissionen kraftigt övertecknad

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 16:08 CET

(Aktietorget: BIAP A)

Biosensor Applications Sweden AB:s (publ) företrädesemission blev kraftigt övertecknad. Cirka 92 procent av emissionsvolymen tecknades med stöd av företrädesrätt. Efter ett väldigt stort intresse från allmänheten tecknades cirka 182 procent av emissionsvolymen utan stöd av teckningsrätt. Efter att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Biosensor att uppgå till 851 645 067 aktier. Företrädesemissionen genomfördes i units varför även teckningsoptioner av serie 2009/2010 I samt 2009/2010 II kommer att nyemitteras.

Teckningsoptioner av serie 2009/2010 I:
Innehav av en (1) teckningsoption av serie 2009/2010 I berättigar till teckning av en (1) nyemitterad A-aktie till en kurs om 0,10 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 1 februari 2010 till och med 31 mars 2010.

Teckningsoptioner av serie 2009/2010 II:
Innehav av en (1) teckningsoption av serie 2009/2010 II berättigar till teckning av en (1) nyemitterad A-aktie till en kurs om 0,13 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 1 februari 2010 till och med 31 maj 2010.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Bengt Hagander
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 706 75 00
bengt.hagander@biosensor.se

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.