Biosensor

Biosensor: Handelsstopp i Biosensor hävs

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 08:56 CET

Inför en uppfinansering av bolaget under innevarande vår har bolaget fört samtal med såväl finasiella som industriella parter. Bolaget gjorde bedömningen att väsentlig information om bolaget i samband med dessa diskussioner kunde nå ut till andra än de parter man förde diskussioner med. Som en säkerhetsåtgärd, och för att undvika onormala kurrörelser valde bolaget i samråd med Aktietorget att handelsstoppa aktien tills vidare.

Inför ovannämnda uppfinansiering kan nu bolaget meddela att man har nått en överenskommelse med finansiärer och huvudägare om en bryggfinansiering som tillför bolaget 8 mkr för att säkerställa de ekonomiska resurser fram till ovannämnda finanseringsrunda.

Styrelsen har beslutat att tidigarelägga planerad företrädesemission till kvartal två.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 706 75 00
erik.lissner@biosensor.se

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.