Biosensor

Biosensor: Slutlig uppgörelse undertecknat

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 08:57 CET

Avtalet avseende slutgiltig uppgörelse ("Settlement Agreement") har undertecknats mellan Biosensor och det delägda tyska dotterbolaget med involverade parter.

Avtalet avslutar alla tidigare påkallade rättstvister samt innefattar tecknandet av licensavtalet som ger båda parter rätten att använda den teknologin som utvecklades i det tyska delägda dotterbolaget. Inga ersättningar kommer att utgå, förutom eventuella patentansöknings- och/eller patentavgifter som delas lika mellan parterna.

- Det är glädjande att vi nu fått avtalet på plats och att vi därigenom har tillgång till den teknologin, säger Erik Lissner VD i Biosensor Applications Sweden AB.
- Processen har varit utdragen och tagit mycket energi. Nu kan vi helt fokusera våra
resurser på försäljning och marknadsföring.

För vidare information, var vänlig kontakta:
Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 706 75 00
erik.lissner@biosensor.se

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.