Biosensor

Biosensors nyemission fulltecknad - tillför ca 29 MSEK

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 16:37 CET

(Aktietorget: BIAP A)

Sammanräkningen i Biosensor Applications nyemission visar att 32 502 465 nya A-aktier, motsvarande 100% av de erbjudna aktierna tecknades.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Biosensor Applications med 32 502 465 aktier av serie A och aktiekapitalet ökar med 3 250 246 kronor. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 35 328 127 kronor och antalet aktier uppgår till 353 281 266 aktier, varav 333 046 266 aktier av serie A och 20 235 000 aktier av serie C.

De som har tecknat och betalt aktier i emissionen kan idag handla med dessa betalda tecknade aktier (BTA) på AktieTorget. Efter registrering av emissionen hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av december, omvandlas BTA till aktier av serie A och därmed upphör handeln i dessa BTA.


För vidare information, var vänlig kontakta:

Bengt Hagander
VD
Biosensor Applications Sweden AB
Telefon:+46 70 255 50 40
bengt.hagander@biosensor.se

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Sundbyberg. Bolaget är noterat på AktieTorget. Företaget har utvcklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserat på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsende, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.