Bioservo Technologies AB

Bioservo tar klivet in i IISART

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2014 10:00 CET

IISART (International Industry Society in Advanced Rehabilitation Technology) ger oss ökade möjligheter att ta del av och bidra till framtidens utveckling inom den senaste rehabiliteringstekniken, säger Tomas Ward, VD på Bioservo Technologies.

Tillgänglighet, implementering och kunskapsöverföring är utmaningar som myndigheter, företag och användare ställs inför. IISART arbetar för att användningen av den senaste rehabiliteringstekniken inom bl.a. robotik och virtuell rehabilitering underlättas genom utbildning och informationsspridning. 

Tomas fortsätter – Intresset för hälsorobotik och rehabilitering ökar ständigt och hälsorobotiken som behandlingsform är på stark frammarsch inom många områden världen över, inte minst här i Europa. Inom rehabiliteringshjälpmedel och assisterande hjälpmedel suddas de tidigare gränserna gradvis ut till gagn för samhälle, vårdgivare och patient. Vi står inför ett paradigmskifte där rehabilitering med hjälp av den senaste tekniken, t.ex. inom hälsorobotik, utvidgas till att omfatta både klinik och hemmiljö för att därefter vid behov permanentas som ett hjälpmedel i ADL-sammanhang eller som arbetshjälpmedel. Besparingarna kan ses som en betydande vinst för samhället i stort i form av effektivare behandling, kortare vårdtid och möjlighet till ett aktivare liv. Inte minst den demografiska utvecklingen ställer nya krav på vård och omsorg, krav vilka  till del kan lösas med hjälp av ny teknologi, som t.ex. krafthjälpmedel inom hälsorobotik.

- Att bli invalda i IISART är naturligtvis väldigt positivt för oss som företag. Vi utökar vårt nätverk med nya, viktiga kontaktytor samtidigt som vi ytterligare befäster vår ställning som ett modernt företag verksamma även inom rehabiliteringsområdet. Här känner vi att vi har ett unikt koncept med vår SEM™teknologi som används inom kategorin krafthjälpmedel, avslutar Tomas.

För mer information, kontakta:

Tomas Ward, tel: 076-894 00 40

Bioservo Technologies AB grundades i ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset 2006. Tack vare sin bakgrund kan företaget kombinera medicinsk kunskap om människors behov med modern robotteknik för att skapa innovativa, krafttillförande produkter för personer med nedsatt muskelstyrka eller i behov av extra kraft.

Bioservo Technologies AB har huvudkontor och produktion i Kista norr om Stockholm.