Biotage AB

Biotage AB förvärvar Separtis Holding AG för 13 MSEK och konsoliderar sin distribution inom EU

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 09:08 CEST

Biotage har förvärvat Separtis Holding AG, distributör för många av Biotages produkter i Schweiz, Tyskland och Österrike. Produkterna avser förbrukningsvaror som ingår i tidigare förvärvade Argonaut Technologies sortiment. Enligt avtalet kommer Biotage att bibehålla de nuvarande anställda i Separtis, överta de hyrda lokalerna i Grenzach-Wyhlen och äga alla tillgångar i Separtis som finns i Grellingen, Schweiz, med de legala operativa enheterna för Schweiz och Tyskland. Omsättningen för Separtis uppgick under2004 till 14,6 MSEK och omfattade i sin helhet produkter från Biotage. Förvärvet beräknas innebära en årlig intäktsökning på 7,5 MSEK för Biotage.

” Våra planer har alltid varit att övergå från distributörer till direktförsäljning och –service på nyckelmarknaderna inom EU. Detta förvärv i kombination med våra nyligen genomförda distributionsförändringar inom EU ger oss nu möjlighet att direkt ge service på viktiga marknader samtidigt som vi ökar våra operativa marginaler.” säger Jeff Bork, VD och koncernchef i Biotage AB.

Dr. Reinhard Kupferschmidt, nuvarande försäljningschef och teknisk direktör i Separtis, blir chef för Biotages verksamhet i central- och östeuropa. Den existerande affärsverksamheten i Genzach-Wyhlen kommer att fortsätta.

” Detta förvärv fullföljer påtagligt integrationen av Argonaut. För Biotage innebär det att vi säkerställer mycket viktig kompetens och ett starkt kontaktnät med kunderna inom EU. Vi tillförs även en affärsledning för dessa marknader som är nödvändig för vår långsiktiga framgång.” säger Dave Patteson, chef för affärsområdet Discovery Chemistry i Biotage.

Kontaktperson:

Jeff Bork, VD och koncernchef
Tel: 0734-22 16 60, jeff.bork@biotage.se

David Patteson, chef för Discovery Chemistry
Tel: +1 434 220 2622, dpatteson@biotage.com

Om Biotage
Biotage AB är ett globalt bolag verksamt inom biovetenskaplig forskning med starka teknologier, bred verksamhet och en långsiktig syn på marknaden. Företaget erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom genetisk analys och läkemedelskemi. Kunderna består bland annat av världens 30 största läkemedelsbolag, världens 20 största bioteknikbolag och av ledande akademiska institutioner. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har även dotterbolag i USA, Japan, England och flera andra europeiska länder. Biotage har ca 340 anställda och omsatte proforma ca 500 MSEK under 2004. Biotage är noterat på Stockholmsbörsen. Hemsida: www.biotage.com