Biotage AB

Biotage AB (publ) offentliggör idag årsredovisningen för 2008

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 09:21 CEST

Biotage offentliggör idag årsredovisningen för 2008.

Bolagets nettoomsättning under 2008 uppgick till 385,3 MSEK (397,6 MSEK).

Rörelseresultatet uppgick till 22,5 MSEK (16,7) och årets resultat efter skatt uppgick till 299,1 MSEK (99,4 MSEK).

Resultatet per aktie uppgick till 3,38 SEK (1,12 SEK).

Finansiella mål 2009 och framåt
Biotage är en verksamhet under förändring efter försäljningen av affärsområdet Biosystems och den pågående omstruktureringen av den kvarvarande läkemedelskemiverksamheten, Discovery Chemistry. Beslutet att lägga ned fabriken i Charlottesville, Virginia, samt att lägga ut tillverkningen av Biotages instrument på kontraktstillverkare, innebär förhållandevis stora organisatoriska och operationella förändringar. Mot bakgrund härav så kommer nya mer konkreta finansiella mål att arbetas fram under senare delen av 2009, när effekterna från pågående förändringar låter sig mätas mer i detalj. I det korta perspektivet anpassar dock Biotage organisationen till de nya förutsättningarna och söker återskapa organisk tillväxt i verksamheten samt att dra fördel av Biotages starka finansiella ställning för att söka förvärva attraktiva verksamheter eller produkter.

Den fullständiga årsredovisningen finns tillgänglig på: Årsredovisning 2008

Kontaktperson:
Torben Jörgensen, VD och koncernchef
Tel: 0707-49 05 84, torben.jorgensen@eu.biotage.com

Om Biotage
Biotage AB är ett globalt bolag verksamt inom biovetenskaplig forskning med starka teknologier, bred verksamhet och en långsiktig syn på marknaden. Företaget erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom läkemedelskemi. Under 2005 förvärvades bl a verksamhet och produkter från bolaget Argonaut, vilket ytterligare förstärker produktsortimentet inom läkemedelskemi. Kunderna består bland annat av de 30 största läkemedelsbolagen och de 20 största bioteknikbolagen i världen samt av ledande akademiska institutioner. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har dotterbolag i USA, Japan, England, Tyskland och flera andra europeiska länder. Biotage har 300 anställda och omsatte 385,3 MSEK under 2008. Biotage är noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen i Stockholm.
Hemsida: www.biotage.com