Biotage AB

Biotage Delårsrapport januari-september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 13:33 CEST

·Omsättningen för årets nio första månader uppgick till 260,4 MSEK (68,6 MSEK och 250,0 MSEK proforma). Detta motsvarar en ökning med 4 procent proforma
·Omsättningen för tredje kvartalet påverkades negativt av förseningen av leveranserna av det nya reningssystemet och uppgick till 84,5 MSEK
·Omstruktureringar genomfördes i tredje kvartalet vilka belastade de operativa kostnaderna med 5 MSEK och ger årliga besparingar på 15 MSEK. Justerat för dessa engångskostnader uppgick kostnaderna till 68,3 MSEK
·Biotage utökade licensavtalet med 454 Corporation vilket innebär att minimumroyaltyn ökar med 0,25 MUSD per år i minst två år
·Rörelseresultatet för de nio första månaderna förbättrades till –93,3 MSEK (-205,1 och
–386,2)
·Resultat efter skatt för nio månader uppgick till –94,9 MSEK (-189,6 och –369,8)
·Resultat per aktie för niomånadersperioden uppgick till –1,64 SEK (-5,44 och -6,40)

Försäljningen i det tredje kvartalet utvecklades inte som förväntat på grund av att programvaran till det nya reningsinstrumentet tog längre tid att färdigställa än planerat och leveranserna försenades. Systemen är nu klara och distribueras till kund. Biosystems uppvisade också ett svagt kvartal men försäljningen i båda affärsområdena förväntas stärkas under fjärde kvartalet. Bruttomarginalen för bolaget förbättrades dock under kvartalet beroende på nya produkter med högre marginal samt en gynnsam produktmix. Orderingången för kvartalet låg på samma nivå som försäljningen vilket innebär att orderstocken fortfarande är hög.

Biotage genomförde under tredje kvartalet en omstrukturering och antalet tjänster i Sverige reducerades med 14 st. Detta belastade kostnaderna i tredje kvartalet med 5 MSEK och innebär en framtida kostnadsbesparing på ca 15 MSEK per år. Rörelsens operativa kostnader , justerat för omstruktureringskostnaderna, blev 68,3 MSEK vilket är i linje med
det företaget tidigare kommunicerat. Under fjärde kvartalet kommer all forskning och utveckling av effektivitetsskäl att koncentreras till Uppsala.


Om Biotage
Biotage är ett globalt bolag verksamt inom biovetenskaplig forskning med starka teknologier, bred verksamhet och en långsiktig syn på marknaden. Företaget erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom genetisk analys och läkemedelskemi. Kunderna består bland annat av världens 30 största läkemedelsbolag, världens 20 största bioteknikbolag och av ledande akademiska institut. Huvudkontoret ligger i Uppsala men företaget har även kontor i USA, Japan och flera europeiska länder. Biotage har ca 235 anställda och omsatte proforma 362 MSEK i 2003. Biotage är noterat på Stockholmsbörsen. Hemsida: www.biotage.com