Arbetsförmedlingen

Bioteknik – en bransch med hög tillväxt

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 10:48 CEST

Bioteknik har under de senaste åren varit en av de snabbast växande branscherna i landet med en sysselsättningsökning på runt 5 procent årligen. Två viktiga faktorer avgör i stort den framtida expansionen: Kapitalförsörjningen och arbetskraftstillgången. AMS presenterar i dag Utvecklingen av bioteknikbranschen i Sverige, den sista av fem branschrapporter med år 2015 som prognoshorisont.

Bioteknikbranschen är en dynamisk bransch med många högutbildade och en global marknad. Knappt 500 bioteknikföretag sysselsatte 47 000 personer år 2002. Tre av fyra av de intervjuade företagen har tillkommit de senaste 15 åren. Var tionde anställd är doktorsutbildad och mer än varannan anställd har någon form av högskoleexamen. Sverige ligger väl framme internationellt inom bioteknik.

– Det är glädjande att se en rapport över en bransch med så goda tillväxtmöjligheter, säger AMS-chefen Bo Bylund. Vi hoppas få en större andel av bioteknikföretagen bland våra kunder när vi ser deras positiva syn på arbetsförmedlingen som framtida rekryteringspartner.

Bioteknikföretagen finns framför allt inom läkemedelsbranschen men även miljösatsningar, biotekniska verktyg och jordbruk/livsmedel räknas in. Företagen ligger främst i Västerbotten, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västra Götaland och Skåne.

Den höga sysselsättningstakten i de befintliga företagen uppges avta framöver. Något färre behöver nyanställas, en tvåprocentig ökning förväntas per år. Men samtidigt bildas ständigt nya företag vilket gör det svårt att förutse branschens totala sysselsättningstillväxt framöver. Kritik riktas mot bristande överensstämmelse av utbildningens innehåll och behovet på arbetsmarknaden.

Tre av tio företag befarar en framtida brist på personer med lång utbildning. 40 procent av företagen samverkar med Arbetsförmedlingen i rekryteringsfrågor och ytterligare 40 procent vill etablera samverkan framöver. Det största problemet uppges dock vara kapitalförsörjningen genom de långa utvecklingstiderna för branschens produkter. Här anges bland annat nätverk och fusioner med andra företag, inom och utom landet, som framkomliga vägar.

För kommentarer:
Eva Plogeus
070-669 5920

Presskontakt:
Lise-Lott Alsenius
08-5860 6006
070-219 27 67

Information:
Hans Tydén
08-5860 6064