Livsmedelsverket

Bioteknikgrupp inom Codex beslutade om nya projekt

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 14:08 CEST

Gruppen ”Codex ad hoc Intergovernmental Task Force on Food Derived from Biotechnology” kommer i huvudsak att arbeta med två projekt. Det beslutades i Japan vid ett möte i september där Livsmedelsverket deltog.

”Codex ad hoc Intergovernmental Task Force on Food Derived from Biotechnology” var verksam redan 2000-2003 (se fakta nedan). Nu har gruppen startat på nytt med nya uppgifter.

Begränsad arbetsuppgift
En Codex Task Force ska inte förväxlas med en arbetsgrupp inom Codex. Task force har visserligen samma status som en Codexkommitté, men får en begränsad arbetsuppgift som ska slutföras under begränsad tid.

Två projekt
Olika enskilda länder och EU gemensamt hade inför mötet föreslagit olika projekt. Storbritannien framförde de gemensamma synpunkterna från EU:s medlemsstater (MS) och kommissionen. Projektförslagen var alltför många för att kunna genomföras på utsatt tid. Till slut enades man om att prioritera två projekt:

Ett projekt om genmodifierade djur ”Guideline for the Conduct of Food Safety Assessment of Foods derived from Recombinant-DNA Animals”.
Ett projekt om näringsmässigt förbättrade genmodifierade växter, ”Food Safety Assessment of Foods derived from Recombinant-DNA Plants Modified for Health Benefits”.
Sverige deltar om växter
Det första projektet hade EU satt som andra prioritet medan det andra inte hade prioriterat alls. Sverige kommer ändå att delta aktivt i arbetet med att ta fram ett dokument om genmodifierade växter med hälsomässiga fördelar.

Tre andra projekt fick inte tillräckligt stöd på detta möte för att inledas:

förekomst i livsmedel av små mängder rekombinant-DNA från icke godkända växter.
säkerhetsbedömning av GMO med staplade gener.
säkerhetsfrågor specifika för basföda i utvecklingsländerna.
Medan diskussionen om de två första av dessa projekt vilar, var man enig om att OECD tar sig an det tredje projektet.


Rapport kommer
Christer Andersson, toxikologiska enheten, Livsmedelsverket och Anders Wannberg, Jordbruksdepartementet, utgjorde den svenska delegationen. Den officiella rapporten läggs ut på www.codexalimentarius.net så snart den är klar.Ytterligare upplysningar: Christer Andersson, 018 - 17 57 64

Läs mera om Codex
http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=2802Fakta om “Codex ad hoc Task Force on Food derived from Biotechnology”

Den första omgången av arbete i gruppen “Codex ad hoc Intergovernmental Task Force on Food Derived from Biotechnology” genomfördes 2000-2003. Resultatet var tre dokument centrala för riskvärdering av genetiskt modifierade organismer:

Principles for the Risk Analysis of Foods Derived from Modern Biotechnology (CAC/GL 44-2003).
Guideline for the Conduct of Food Safety Assessment of Foods Derived from Recombinant-DNA Plants (CAC/GL 45-2003).
Guideline for the Conduct of Food Safety Assessment of Foods Produced Using Recombinant-DNA Microorganisms (CAC/GL 46-2003).
Vid gruppens sista möte i mars 2003 och vid den 26:e sessionen med Codex Alimentarius Commission (CAC) 2004 framkom att flera medlemsstater av Codex ville fortsätta diskussionerna om livsmedel framställda med modern bioteknik. Vid CAC 2005 beslutades därför att tillsätta en ny omgång av TFFBT som ska slutrapportera till CAC 2009.

Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel: 018-175500