Biosensor

Biotekniskt genombrott gör Biosensor Applications världsledande inom drogdetektering

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 13:41 CET

(Aktietorget: BIAP A)

Biosensor Application AB har nått ett genombrott i sin utveckling av spårbarheten av THC (cannabis).

THC, som är den aktiva substansen i drogen cannabis, är mycket svår att detektera på spårmängdsnivå på grund av sina speciella kemiska egenskaper säger Per Månsson, utvecklingschef på bolaget. Samtidigt är cannabis den vanligast förekommande drogen i missbrukarleden. I varje snabbanalys för droger är det därför viktigt att känsligheten för THC är minst lika god som för övriga narkotiska ämnen.

Biosensor har genom sin förstärkta fokusering på utveckling nu nått ett genombrott för ökad säkerhet i detektionen av låga mängder THC. Detta har nu resulterat i att bolaget idag kan presentera en detektionsmetod för THC med samma prestanda som redan uppnåtts för övriga narkotiska substanser vilket är världsunikt inom snabbanalys.

Biosensors metod kommer därmed att skapa nya unika användningsmöjligheter inom marknadssegment såsom rehabilitering, arbetsplatskontroll, trafikövervakning och kriminalvård.

Inom dessa områden kommer Biosensors metod att ha stor potential. Idag används uteslutande urinprovtagning med efterföljande analys med provstickor eller på laboratorium. Detta är både kostsamt och tidskrävande. Det är samtidigt integritetskränkande för individen vilket omöjliggör användande av dessa tester i vissa situationer. Biosensors unika metod med ett enkelt hudavstryk och provsvar inom en minut kommer att utgöra ett betydligt snabbare och kostnadseffektivare alternativ till urinprov och därmed ha stor potential inom samtliga ovannämnda marknader.

För vidare information, var vänlig kontakta:

Bengt Hagander
VD
Biosensor Applications Sweden AB
Telefon:+46 8 7067500
bengt.hagander@biosensor.se

Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Sundbyberg. Bolaget är noterat på AktieTorget. Företaget har utvcklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserat på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsende, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.

Stockholm, 22 November 2006