Biovitrum

Biovitrum AB och Pharmacopeia i strategisk forskningsallians

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 14:30 CEST

Biovitrum AB och Pharmacopeia Drug Discovery, Inc. (Nasdaq: PCOP) meddelade idag att de har ingått en allians inom läkemedelsforskning och utveckling som ska löpa under flera år. Biovitrum och Pharmacopeia ska samarbeta för att identifiera och optimera flera olika småmolekylära föreningar lämpliga för vidare preklinisk utveckling för behandling av metabola sjukdomar.

Avtalet ger Biovitrum tillgång till Pharmacopeias unika verktyg inom läkemedelsforskningen, däribland företagets mångmiljonsamling av patentskyddade läkemedelsliknande småmolekylära substanser samt expertkunskap vad gäller att identifiera och optimera läkemedelslika substanser. Alliansen har utformats så att den också ska utnyttja Biovitrums expertkunskaper inom biologi och metabola sjukdomar. Eftersom det rör sig om en strategisk allians i ordets rätta bemärkelse kompenseras Pharmacopeia till en början för sina forskningsinvesteringar, men får en större del av avkastningen på sina investeringar när vissa prekliniska och kliniska mål har uppnåtts. Pharmacopeia får också royalty när läkemedel som är ett resultat av samarbetet börjar saluföras. Biovitrum får ansvar för utvecklingen av och alla marknadsrättigheter till de produkter som härrör från samarbetet.

– Vi är oerhört glada över att ha ingått denna strategiska forskningsallians inom metabola sjukdomar med Biovitrum. Biovitrum är ett klart ledande företag inom ett sjukdomsområde där det finns oerhört stora ouppfyllda medicinska behov. Fetma och fetmarelaterade sjukdomar drabbar en allt större del av befolkningen hårt och har på kort tid blivit en av de vanligaste dödsorsakerna. Vi har utformat vårt samarbete så att båda företagens respektive styrkor utnyttjas för att skapa kommersiella framgångar och kunna erbjuda nya och bättre metoder att bota metabola sjukdomar, säger Les Browne, fil. doktor och vd för Pharmacopeia.

– Vi är imponerade av Pharmacopeias läkemedelsforskningsverktyg. Det finns inget företag som har en större eller bättre samling av läkemedelslika patentskyddade föreningar och heller ingen som slår dem när det gäller deras historiska framgång att generera läkemedelsliknande kemiprojekt. Alliansen passar väl in i vår strategiska inriktning i och med att tidiga resultat kan säkras och vidareutvecklas genom externt samarbete. Våra interna resurser kan i stället utnyttjas för att vidareutveckla läkemedelskandidater i den kliniska fasen, säger Biovitrums vd Mats Pettersson.

Pharmacopeia Drug Discovery, Inc. (www.pharmacopeia.com) är ett läkemedelsforskningsföretag som har inriktat sig på att skapa nya småmolekylära läkemedel. Forskarna på Pharmacopeia använder patenterade metoder och processer för att hitta och optimera nya läkemedelskandidater i samarbete med stora läkemedels- och bioteknikföretag samt i allt högre grad genom internt finansierade läkemedelsforskningsprojekt. För närvarande innehåller Pharmacopeias portfölj av långt framskridna produkter flera som prövas kliniskt på människa och ett flertal andra som har nått långt i den prekliniska utvecklingen. Utöver detta har Pharmacopeia ca fyrtio pågående forskningsprojekt, antingen i samarbete med andra företag eller interna, vilket bäddar för många framtida kliniska utvecklingsprojekt. Pharmacopeias huvudkontor ligger i Princeton, New Jersey.

Biovitrum AB är ett privat svenskt bioteknikföretag vars verksamhet är inriktad på forskning och utveckling av läkemedel för behandling av metabola sjukdomar, främst typ 2-diabetes och fetma. Biovitrum är också ett erkänt företag inom processutveckling och framställning av proteinläkemedel på kontraktsbasis. Företaget har en omfattande patentportfölj och flera patentskyddade tekniska plattformar med ett antal föreningar i preklinisk och klinisk utveckling. Merparten av forskningsbudgeten finansieras genom egna intäkter, bland annat royalty och kontraktstillverkning. För mer information se Biovitrums webbplats www.biovitrum.se.

Kontaktpersoner:

Johan Kördel
Simon Tomlinson

Chef för affärsutveckling
Chef för affärsutveckling

Biovitrum AB
Pharmacopeia Drug Discovery, Inc.

08 6972781
+1 (609) 452-3600

business.development@biovitrum.com
irreq@pharmacop.com