Biovitrum

Biovitrum inleder Exinalda(TM)-studie i cystisk fibrospatienter med bristande fettupptag

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 13:15 CEST

Biovitrum inleder Exinalda(TM)-studie i cystisk fibrospatienter med bristande fettupptag

Stockholm 16 september 2008 - Biovitrum AB (publ) (STO:BVT) meddelade i dag att man inlett en klinisk fas II studie med Exinalda(TM), en läkemedelskandidat för behandling av bristande fettupptag. Syftet med studien är att dokumentera den kliniska effekten av Exinalda i patienter med otillräcklig bukspottkörtelfunktion till följd av cystisk fibros. Studien omfattar 18 patienter och utförs i Polen och Nederländerna. Resultaten väntas under första halvåret 2009.

Biovitrum utvecklar Exinalda som en enzymersättning i behandlingen av patienter med försämrat fettupptag på grund av bristande bukspottkörtelfunktion vid till exempel cystisk fibros (CF). Exinalda är en biotekniskt framställd version av mänskligt fettnedbrytande enzym (gallsaltstimulerat lipas; BSSL), som dessa patienter har brist på.

"Det är glädjande för oss att vår portfölj av specialistvårdsprojekt ytterligare mognar. För närvarande har vi sju specialistvårdsläkemedel på marknaden och sex kandidater i vår FoU-portfölj, däribland Exinalda. Vår strategi är fokuserad på att ta läkemedelskandidater hela vägen till marknaden och sedan marknadsföra dem själva", säger Martin Nicklasson, Biovitrums VD.


För ytterligare information, kontakta:

Biovitrum AB (publ)
Erik Walum, Ansvarig för vetenskapskommunikation
Tfn: 08-697 32 40
erik.walum@biovitrum.com

Fakta till redaktionen

Om bristande fettupptag
Cystisk fibros (CF) är en ärftlig sjukdom som bland annat kännetecknas av svårigheter att bryta ned fett eftersom bukspottkörteln inte utsöndrar tillräckligt av de enzymer (lipaser) som behövs. Följden är ett försämrat fettupptag och risk för undernäring och vitaminbrist.

Enligt Center for Disease Control lider fler än 85 procent av patienterna med cystisk fibros av försämrad funktion i bukspottkörteln med dåligt fettupptag som följd, vilket kan kräva livslång behandling. Datamonitor uppskattade antalet personer med cystisk fibros till cirka 50 000 i hela världen. Det totala värdet av marknaden för bukspottsenzymtillskott uppgick till cirka 500 miljoner USD under 2007.

Om den kliniska fas II studien
Den nu påbörjade öppna explorativa studien syftar till att studera säkerhet och effekt, med avseende på ökat fettupptag, vid daglig behandling med BSSL hos patienter med pankreasinsufficiens till följd av cystisk fibros. Studien omfattar totalt 18 patienter och kommer att utföras vid 4 CF-centra i Polen och Nederländerna.

Om Biovitrum
Biovitrum är ett läkemedelsbolag med verksamhet i Sverige och Storbritannien. Bolaget marknadsför ett antal specialistvårdsläkemedel huvudsakligen i Norden. Med kompetens och erfarenhet tar Biovitrum vetenskapliga innovationer hela vägen till marknaden och till patienter med stora medicinska behov. Expertisen och kapaciteten omfattar utveckling och produktion av biotekniska läkemedel, liksom forskning och utveckling av småmolekylära substanser. Med en omsättning på cirka 1,3 miljarder kronor och cirka 500 anställda är Biovitrum en betydande europeisk spelare på specialistläkemedelsmarknaden. Biovitrums aktie är noterad på OMX Nordiska börs i Stockholm. Ytterligare information finns på www.biovitrum.se