Biovitrum

Biovitrum och Synphora inleder fas II-studie för behandling av hudsjukdomen psoriasis

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 09:37 CET

Biopharmabolaget Biovitrum, noterat på Stockholmsbörsen sedan 15 september, 2006, tecknade hösten 2006 ett avtal med det Uppsalabaserade bioteknikbolaget Synphora avseende en ny läkemedelskandidat (JB991) för behandling av bland annat hudsjukdomen psoriasis. En klinisk fas II-studie med denna läkemedelskandidat har nu inletts. Resultatet beräknas vara klart andra halvåret 2007.

Den första kliniska prövningen för att testa säkerheten har utvärderats och positiva resultat ger skäl för fortsatta kliniska studier.

Den nu påbörjade fas II-studien omfattar 25 - 30 patienter. Fas II-prövningen är en dos-responsstudie som genomförs vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Resultatet beräknas bli klart andra halvåret 2007.

JB991 är ett prostaglandinderivat, det vill säga ett ämne som baserats på prostaglandin som är ett i kroppen naturligt förekommande lokalt hormon med betydelse bland annat för kontrollen av inflammationer. JB991 har utvecklats av Synphora utifrån bolagets stora kunnande och erfarenhet av prostaglandinberoende mekanismer.

Synphora kvarstår som fullt ansvarigt för studierna av JB991 till och med fas IIa. Biovitrum kommer att finansiera fas II-studien med 3 miljoner kr. I utbyte mot denna investering erhåller Biovitrum möjligheten att, under vissa förutsättningar, förvärva projektet efter fas IIa till förutbestämda villkor.

– Det är glädjande att även detta projekt utvecklas vidare i klinik. Vi har nu sex projekt i klinik, inklusive JB991, varav därmed tre befinner sig i fas II, där läkemedelskandidaterna testas på patienter. Projektet passar också väl in i vår strategi att fokusera på terapier där det medicinska behovet är stort, säger Biovitrums chef för Project & Portfolio Management, Christina Herder.

Psoriasis är en ärftlig hudsjukdom med plack av inflammerad och förtjockad hud. Cirka 1-2 procent av befolkningen lider av denna kroniska sjukdom. Behandlingen sker vanligtvis lokalt på huden med salvor/krämer som innehåller olika läkemedel, framförallt kortikosteroider. Vid utbredd psoriasis behandlas sjukdomen även med tabletter eller injektioner av nya biologiska läkemedel.


För ytterligare information, kontakta:

Biovitrum AB (publ)
Mats Pettersson, Verkställande direktör
Tfn: 08-697 23 27
mats.pettersson@biovitrum.com

Christina Herder, Head of Project and Portfolio Management
Tfn: 08-697 31 31, mobiltfn: 070-374 71 56
christina.herder@biovitrum.com

Anna Karin Källén, Kommunikationsdirektör
Tfn: 08-697 20 85, mobiltfn: 073-433 20 85
annakarin.kallen@biovitrum.com

Om Biovitrum
Biovitrum är ett av Europas största biopharmabolag. Med verksamhet i Sverige och Storbritannien bedriver Biovitrum forskning och utvecklar läkemedel för både folksjukdomar och sjukdomar som drabbar mindre patientgrupper. Biovitrum har en bred och balanserad FoU-portfölj med flera läkemedelsprojekt i kliniska och prekliniska faser för behandling av fetma, diabetes, inflammation, ögon- och blodsjukdomar liksom ett antal väl definierade nischindikationer. Biovitrum utvecklar och producerar också proteinläkemedel på kontraktsbasis samt marknadsför ett antal specialistläkemedel huvudsakligen i Norden. Biovitrum omsätter cirka 1 miljard kronor och har omkring 550 anställda. Biovitrums aktie noteras på Stockholmsbörsen sedan den 15 september 2006. Ytterligare information finns på www.biovitrum.se.

Om Synphora
Synphora AB startades 1998 av Johan Stjernschantz, Bahram Resul och Iréne Aspman. Grundarna av företaget är tidigare medarbetare vid Pharmacia-Upjohn och innehade nyckelpositioner i Pharmacias Xalatan®-projekt. Xalatan®, som sålde för 1.4 miljarder US dollar under 2005 och förvärvades av Pfizer, var den första prostaglandinanalogen som utvecklades för behandling av glaukom. Johan Stjernschantz, professor i farmakologi and läkemedelsutveckling, och Bahram Resul, docent i läkemedelskemi, är uppfinnarna av latanoprost, den aktiva komponenten i Xalatan®. Företagets FoU-verksamhet är helt baserad på prostaglandinteknologi och arbetet utförs till största delen genom outsourcing. Företagets personal har en unik kompetens när det gäller prostanoidkemi, farmakologi, klinisk forskning, myndighets- och patentfrågor. Synphora driver för närvarande två projekt i klinisk fas.