Biovitrum

Biovitrum och Tripos tillkännager lyckade resultat från kemikollaboration samt ett nytt samarbete inom informatikforskning

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 08:43 CET

Samarbetet skapar en serie läkemedelskandidater på mindre än tre månader
Biovitrum och det amerikanska bioteknikbolaget Tripos tillkännager i dag
positiva resultat från deras forskningssamarbete. På mindre än tre månader
har Tripos framgångsrikt skapat och syntetiserat en serie
läkemedelskandidater för ett av Biovitrums högprioriterade projekt. Bolagen
har också inlett ett nytt samarbete kring mjukvaruprogram för att ta fram
förbättrade verktyg för utveckling av nya läkemedel. Tripos är en ledande
leverantör av forskningsprodukter för läkemedelskemi och informatik.
Biovitrum är ett av Europas största bioteknikbolag, med fokus på forskning
och utveckling inom metabola sjukdomar, som typ 2-diabetes och fetma, samt
kontraktsutveckling och tillverkning av proteinläkemedel

Tillskottet av nya LeadQuest®-substanser för att förstärka Biovitrums
existerande screeningbibliotek, samt utnyttjandet av Tripos mjukvaruprogram
ChemSpace® och SARNavigator(TM), gjorde det möjlighet för de bägge
företagen att identifiera och optimera två lovande läkemedelsserier för
uppföljning.

Exempelvis kunde Tripos optimera substansernas fysikaliska egenskaper och
deras aktivitet, och därefter syntetisera ett exklusivt bibliotek åt
Biovitrum inom tolv veckor.

"Vi är mycket nöjda med såväl den vetenskapliga kvaliteten i vårt samarbete
med Tripos som deras lyhördhet för våra behov", säger Charles Hedgecock,
ansvarig för Medicinal Chemistry hos Biovitrum. "Vi är speciellt imponerade
av Tripos kompetens inom informatik-baserad dataanalys och skapande av
substansbibliotek, liksom deras förmåga att utveckla vetenskapligt
innovativa mjukvarulösningar."

Bolagen ska närmast inleda ett teknologiprojekt inom informatik för att
förbättra mjukvaruverktyget GASPTM, vilket tillämpar en genetisk algoritm
på en serie föreningar som visar aktivitet mot ett gemensamt målprotein.
Molekyler som matchar modellerna som skapas med GASP har större chans att
vara aktiva, vilket gör detta till ett viktigt redskap för att identifiera
andra aktiva strukturserier i stora databaser.

"Våra gemensamma kompetens inom kemi och informatik påskyndar
utvecklingsprocessen för nya läkemedel och reducerar tiden, kostnaderna och
patentrisken som är knutna till framtagandet av nya läkemedel", säger Dr.
Peter Hecht, Senior Vice President, Discovery Research Operations på
Tripos. "Vi är begeistrade över det fortsatta samarbetet med Biovitrum när
vi ska försöka förbättra dessa viktiga teknologier. Detta är ett utmärkt
exempel på vad vi hoppas kunna åstadkomma i våra olika kundrelationer."


Kontakt hos Tripos:
Tripos, Inc. Waggener Edstrom
Bioscience
Jim Rubin Lisa Osborne
Chief Financial Account Supervisor
Officer
+1 314 647 1099 +1 425 638 7000


Kontakt hos Biovitrum:
Mikael Widell, SVP Communications
Biovitrum AB
Tel: 08-697 20 85
Mobil: 0703-11 99 60
Mikael.widell@biovitrum.com


Fakta till redaktionen:

Om Biovitrum
Biovitrum är ett svenskt bioteknikbolag med fokus på forskning och
utveckling inom metabola sjukdomar, som typ 2-diabetes och fetma, samt
kontraktsutveckling och tillverkning av proteinläkemedel. Biovitrum har en
omfattande patentportfölj och en stark teknikplattform, med flera projekt i
prekliniska och kliniska studier. Biovitrum är ett av Europas största
bioteknikföretag med över 550 anställda. De årliga intäkterna, inklusive
royaltyintäkter och kontraktsuppdrag, finansierar merparten av den årliga
forskningsbudgeten. Ytterligare information finns på www.biovitrum.se.

Om Tripos, Inc.
Tripos kombinerar spjutspetsteknologi och innovativ vetenskap för att
metodiskt leverera högklassiga produkter och tjänster inom kemiforskning
för bioteknikföretag, läkemedelsbolag och andra företag inom biovetenskap.
Tripos samarbetar med sina kunder för att sänka tiden och höja kvalitén på
produkter som förbättrar livskvalitén hos patienterna. Inom Tripos
Discovery Informatics (DI) erbjuder bolaget mjukvaruprodukter och
konsulttjänster som hjälper kunderna att utveckla, administrera, analysera
och dela information som är väsentlig för läkemedelsutveckling. Inom
Tripos' Discovery Research (DR), arbetar Tripos medicinkemister och
forskare i mycket nära kontakt med sina kunder i deras forskningprojekt.
Tripos har sitt huvudkontor i St Louis, och har en global
forskningsorganisation och kundbas. Ytterligare information finns på
http://www.tripos.com.