Biovitrum

Biovitrum skärper strategiskt fokus och ökar resurser till de senare utvecklingsfaserna samt omstrukturerar den tidiga forskningen

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 15:03 CEST

Biovitrums projektportfölj har utvecklats mycket positivt under 2005 och har idag flera projekt i eller nära klinisk fas, bland annat inom diabetes, fetma, ögonsjukdomar och inflammation. Portföljen har avancerat både med projekt från egen forskning och med hjälp av externa samarbeten och förvärv.

Under 2005 har Biovitrum förvärvat Cambridge Biotechnology i Storbritannien med läkemedelsforskning inriktad på fetma, smärta och inflammation och Arexis i Sverige, med inriktning på att utveckla läkemedel för behandling av metabola och inflammatoriska sjukdomar. Ett samarbetsavtal med schweiziska Santhera har slutits för utveckling av läkemedel mot typ 2-diabetes och andra metabola sjukdomar.

För att med kraft kunna driva den lovande utvecklingsportföljen framåt måste ökade resurser satsas på den senare delen i utvecklingen. Ett förslag till prioriteringar och besparingar i den tidiga forskningsverksamheten håller därför på att utarbetas.

Förslaget innebär ökat fokus och att en större andel av de interna resurserna koncentreras till de senare faserna i utvecklingen av nya läkemedel, det vill säga till sen substansoptimering, preklinisk och klinisk utveckling. Biovitrums strategi är att kombinera intern forskning med externa samarbeten och förvärvade projekt. Det senaste halvårets framgångsrika utveckling av portföljen visar på styrkan i detta och hur det bidrar till det långsiktiga byggandet av projektportföljen.

Biovitrum kommer att ha kvar egen tidig forskning, men i nya arbetsformer utifrån mindre enheter. Biovitrum kommer därför att fortsätta satsa på innovativ tidig läkemedelsforskning både i Sverige och i Storbritannien. Personalneddragningar kan bli nödvändiga inom den tidiga forskningen. Mellan 70 och 100 personer kan komma att beröras. Förhandlingar med de lokala fackklubbarna har inletts.

- Vi gör det här i övertygelsen om att vi kan skapa ett sunt och framgångsrikt läkemedelsföretag med uthållig lönsamhet på en tuff och hårt konkurrensutsatt marknad. Det innebär tyvärr att det ibland kan bli nödvändigt med omstruktureringar av verksamheten och därmed ofta personalneddragningar, säger Mats Pettersson, verkställande direktör för Biovitrum.

För ytterligare information, kontakta:
Biovitrum AB
Mats Pettersson, Verkställande direktör
Tel. 08-697 20 00
Mobil: 070-314 75 79

Anders Ullman, Chef för Forskning och Utveckling
Tel. 08-697 20 00

Anna Karin Källén, Kommunikationsdirektör
Tel. 08-697 20 85
Mobil: 073-433 20 85
annakarin.kallen@biovitrum.com

Biovitrum är ett av Europas största bioteknikbolag med verksamhet i Stockholm, Göteborg och Uppsala samt i Cambridge, Storbritannien. Biovitrum kombinerar forskning och utveckling med kommersiell verksamhet. Forskning och utveckling fokuserar på utveckling av nya läkemedel för behandling av fetma, diabetes och inflammation såväl som inom terapiområdena ögonsjukdomar och cancer. Biopharmaceuticals utvecklar och producerar proteinläkemedel på kontraktsbasis. Biovitrum marknadsför även ett antal specialistläkemedel huvudsakligen i Norden. Drygt 300 personer arbetar inom FoU och drygt 200 inom Biopharmaceuticals och marknadsföring och försäljning av specialistläkemedel.

Ytterligare information finns på www.biovitrum.se/.