Biovitrum

Biovitrum skapar ny affärsenhet och tecknar flerårigt avtal med Amgen

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 12:00 CET

Bioteknikbolaget Biovitrum har bildat en ny affärsenhet, Biovitrum
Biopharmaceuticals, i syfte att stärka sin ställning som leverantör av
processutveckling och kontraktstillverkning av rekombinanta proteiner.
Ansvarig för enheten blir Hans Örström, som även går in i Biovitrums
ledningsgrupp.

Ett treårigt samarbete har nyligen inletts med det amerikanska
bioteknikbolaget Amgen, som gett Biovitrum i uppdrag att utveckla
kostnadseffektiva kommersiella produktionsprocesser för kommande
proteinläkemedel. Amgen har bedrivit forskning och utveckling av
rekombinanta proteiner sedan ett tjugotal år tillbaka och är idag
världens största bioteknikföretag.

Biovitrum Biopharmaceuticals har lång erfarenhet och ett brett kunnande
inom såväl processutveckling som produktion av rekombinanta proteiner
inför preklinisk och klinisk utvärdering. Genom avtalet får Amgen nu
tillgång till Biovitrums expertis för att kunna säkerställa stabila
produktionsprocesser inför framtida lanseringar av nya proteinläkemedel.

"Detta är en viktig milstolpe för Biovitrum Biopharmaceuticals. Vi
inleder ett flerårigt samarbete med världens mest framgångsrika företag
inom proteinläkemedel, säger Hans Örström. "Samarbetet stärker förstås
vår position som leverantör av högkvalitativ processutveckling och ger
den nya affärsenheten en bra start."

Bland Biovitrum Biopharmaceuticals övriga kunder märks bland andra
Pfizer, Active Biotech och Wyeth.

Biovitrum är en av pionjärerna inom proteinläkemedel. Som en del av
dåvarande Kabivitrum var Biovitrums forskare med om att utveckla ett
rekombinant tillväxthormon i början av 1980-talet. Sedan dess har
gruppen utvecklat ett flertal processer för kliniskt material och för
kommersiell produktion av rekombinanta proteinläkemedel - exempelvis
ReFacto (rekombinant faktor VIII). ReFacto, som används för behandling
av blödarsjuka, produceras av Biovitrum och marknadsförs av det
amerikanska läkemedelsbolaget Wyeth sedan 1999.


Kontakt hos Biovitrum:
Mikael Widell, SVP Communications
Biovitrum AB
Tel: 08-697 20 85
Mobile: 0703-11 99 60
Mikael.widell@biovitrum.com

Fakta till redaktionen:

Om Biovitrum
Biovitrum är ett svenskt bioteknikbolag med fokus på forskning och
utveckling inom metabola sjukdomar, som typ 2-diabetes och fetma, samt
kontraktsutveckling och tillverkning av proteinläkemedel. Biovitrum har
en omfattande patentportfölj och en stark teknikplattform, med flera
projekt i prekliniska och kliniska studier. Biovitrum är ett av Europas
största bioteknikföretag med över 575 anställda. De årliga intäkterna,
inklusive royaltyintäkter och kontraktsuppdrag, finansierar merparten av
den årliga forskningsbudgeten. Ytterligare information finns på
www.biovitrum.se.