Biovitrum

Biovitrum tecknar avtal om forskningssamarbete med Artemis Pharmaceuticals

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2004 09:57 CEST

Stockholm, 7 juli 2004 Biovitrum AB, Stockholm och Artemis Pharmaceuticals GmbH, Köln, har undertecknat avtal om ett forskningssamarbete, som omfattar generering av RNAi-modifierade transgena möss för funktionella in vivo-analyser av utvalda sjukdomsreglerande gener.

Tillämpningen av RNAi-baserade tekniker för riktat undertryckande av specifika gener är en av de mest lovande metoderna för analys av genfunktion såväl inom grundläggande forskning som läkemedelsforskning. Hittills har endast ett begränsat antal studier påvisat användbarheten av RNAi i liknande däggdjurmodeller. Genom att använda de metoder, som utvecklats inom Artemis är det nu möjligt att uppnå ett effektivt, snabbt och omfattande RNAi-medierat undertryckande av gener hos vuxna transgena möss.

Enligt avtalet skall Artemis framställa transgena möss med shRNAi-undertryckta gener. Dessa skall sedan Biovitrum använda som ett led i sin läkemedelsforskning. Biovitrum kommer att tillhandahålla en serie shRNA-sekvenser, som motsvarar gener, vilka kan spela en central roll i mänskliga sjukdomar. Artemis kommer att använda sig av sin egen, patenterade teknologi för att nedreglera uttrycket av specifika proteiner. Detta leder till biologiska modifieringar, som när de analyserats, alstrar sjukdomsrelaterade data och annan information, som kan tillämpas i Biovitrums forskningsverksamhet. Transaktionens ekonomiska villkor har inte offentliggjorts.

"Artemis produktion av RNAi-transgena möss erbjuder oss möjligheter att snabbt utvärdera målproteiner in vivo", kommenterar Dr. Nigel Levens, Research Director och ansvarig för Biologiavdelningen hos Biovitrum. "Teknologin kommer att hjälpa oss att välja projekt i tidigt stadium och stödja vår verksamhet som en betydande aktör inom Metabolic Diseases Research.

"Vi är glada över att ha inlett samarbete med Biovitrum, ett forskningsbaserat företag med internationell renommé", säger Dr. Paul Rounding, Managing Director för Business Development hos Artemis. "För första gången kan nu sjukdomsrelaterade gener analyseras omsorgsfullt in vivo hos vuxna möss genom kombinationen av shRNAi teknologin och vår patenterade metodik. Vi tror att vår teknologi kan appliceras på bred basis inom hela läkemedels- och bioteknikindustrin och räknar med att detta kommer att ha vetenskaplig och kommersiell betydelse för vårt företag i framtiden."

För ytterligare information kontakta:
Nigel Levens, Director Biology
Biovitrum AB, Stockholm
Tel: 08-697 20 26
Mobil: 070-410 77 10
E-mail: nigel.levens@biovitrum.com

Monika Hahn
Artemis Pharmaceuticals GmbH, Köln
Tel: +49+221-96453-10
E-mail: m.hahn@artemispharma.de

Web: www.artemispharma.de

Om Artemis:
Artemis Pharmaceuticals grundades 1998 och använder möss som en genetisk modell för mänsklig biologi inom genetisk funktionsanalys samt även för upptäckten och karaktäriseringen av nya terapier för mänskliga sjukdomar. Företaget har utvecklat en enastående effektiv och kraftfull teknikbas för identifieringen och valideringen av sjukdomsrelaterade gener. Denna ArteMiceTM SPEED plattform innebär att företaget uppnått en tekniskt ledande ställning i fråga om den effektiva, snabba produktionen av komplexa genetiskt modifierade musmodeller. ArteMiceTM-tekniken möjliggör att en gen hos musen helt kan ersättas med dess mänskliga motsvarighet. Biologin hos dessa "förmänskligade möss" liknar i vissa avseenden den mänskliga biologin och kan därför komma att spela en viktig roll för upptäckten av läkemedel då den erbjuder en optimal metod för den tidiga in vivo testningen av nya föreningars toxicitet och effektivitet på det specifika mänskliga målproteinet. I kombination med shRNAi erbjuder ArteMice™-tekniken ett snabbt och effektivt sätt att avsevärt minska ett viss genuttryck i musens samtliga vävnader in vivo. Artemis samarbetar med Merck, Inc., Aventis ,Bayer AG, Exelixis, Inc., German Cancer Research Center (DKFZ) med flera. Artemis är ett helägt dotterbolag till Exelixis Inc., South San Francisco, CA, USA.

Om Biovitrum
Biovitrum grundades 2001 och är ett svenskt bioteknikbolag med fokus på forskning och utveckling inom metabola sjukdomar, som typ 2-diabetes och fetma, samt kontraktsutveckling och tillverkning av proteinläkemedel. Biovitrum har en omfattande patentportfölj och en stark teknikplattform, med flera projekt i prekliniska och kliniska studier. Biovitrum är ett av Europas största bioteknikföretag med över 550 anställda. De årliga intäkterna, inklusive royaltyintäkter och kontraktsuppdrag, finansierar merparten av den årliga forskningsbudgeten. Ytterligare information finns på www.biovitrum.se.