Biovitrum

Biovitrums delårsrapport januari – september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 09:58 CET

Fortsatt stark trend under tredje kvartalet

Januari – september
• Nettointäkterna för perioden steg med 69 % till 956,3 Mkr (567,3)

• Periodens resultat uppgick till 99,0 Mkr (-54,0) och resultatet per aktie till 2,1 (-1,0)

• Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 30 september till 929,4 Mkr (1 021,4)


Juli – september
• Nettointäkterna för det tredje kvartalet steg med 19 % till 248,2 Mkr (209,4)

• Periodens resultat för kvartalet uppgick till 5,6 Mkr (-4,0) och resultatet per aktie till 0,1 kr (-0,1)

• Biovitrum introducerades den 15 september på Stockholmsbörsen

• Fas I-studie inleddes inom 5-HT6-projektet för behandling av fetma

• Fas IIa-studie inleddes inom 5-HT2A-projektet för behandling av glaukom


”Under vår första period som publikt bolag fortsätter vår starka trend med ökande intäkter och en positiv utveckling i projektportföljen”, säger Mats Pettersson, VD för Biovitrum.

”Vår position som ett integrerat biopharmabolag med stabila finanser och en bred projektportfölj utgör en solid bas för framtiden.

Jag vill också passa på att tacka för allt intresse och all uppskattning vi mött i samband med vår börsnotering och hälsa alla nya aktieägare välkomna.”


För ytterligare information, kontakta:
Biovitrum AB (publ)

Mats Pettersson, VD, tfn 08-697 23 27
Göran Arvidson, Finansdirektör, tfn 08-697 23 68
Anna Karin Källén, Kommunikationsdirektör, tfn 08-697 20 85
Anders Martin-Löf, IR-ansvarig, tfn 08-697 37 07

Fakta om Biovitrum
Biovitrum är ett av Europas största biopharmabolag. Med verksamhet i Sverige och Storbritannien bedriver Biovitrum forskning och utvecklar läkemedel för både folksjukdomar och sjukdomar som drabbar mindre patientgrupper. Biovitrum har en bred och balanserad FoU-portfölj med flera läkemedelsprojekt i kliniska och prekliniska faser för behandling av fetma, diabetes, inflammation, ögon- och blodsjukdomar liksom ett antal väl definierade nischindikationer. Biovitrum utvecklar och producerar också proteinläkemedel på kontraktsbasis samt marknadsför ett antal specialistläkemedel huvudsakligen i Norden. Biovitrum omsätter cirka 1 miljard kronor och har cirka 550 anställda. Biovitrum noteras på Stockholmsbörsen sedan den 15 september 2006. Ytterligare information finns på www.biovitrum.se/