Centerpartiet

Birgitta Carlsson KU-anmäler regeringen: - Regeringen måste verkställa riksdagens beslut om Utlänningsnämnden

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 17:06 CEST

En KU-anmälan av regeringen lämnades in av Birgitta Carlsson under fredagen. Birgitta Carlsson anmäler regeringens hantering av riksdagens beslut att lägga ner Utlänningsnämnden.

- För två år sedan beslutade riksdagen att utlänningsnämnden ska läggas ned. Ännu har inte regeringen verkställt riksdagens beslut utan ärendet har förhalats. Nu kommer signaler från socialdemokraterna som inte kan tolkas på annat sätt än att man avser frångå riksdagens beslut. Detta är djupt upprörande och visar på nonchalans mot de som söker sig till Sverige och som förtjänar en human handläggning av sina ärenden och mot demokratiskt fattade beslut i Sveriges riksdag.

Nedan återfinns hela KU-anmälan:


Hemställan om granskning av regeringens hantering av riksdagens beslut om utlänningsnämnden

I betänkande 2001/02:SfU 2 och därefter i kammaren beslutade riksdagen att ge regeringen i uppdrag att snarast återkomma till riksdagen med förslag om en ny instans- och processordning för utlänningsärenden. När riksdagen fattade detta beslut om att lägga ned utlänningsnämnden gjorde man det för att få en humanare behandling av ärendena i vanlig domstol.
Regeringen har fortfarande inte genomfört riksdagens beslut och nu kommer uppgifter om att socialdemokraterna anser att en nedläggning skulle medföra alltför stora kostnader, allt enligt beräkningar från Regeringskansliet.
Jag hemställer att KU granskar hur regeringen verkställt och uppfyllt riksdagens beslut i detta ärende.