Näringsdepartementet

Birgitta Nyström utreder möjligheter till bevakning av kollektivavtal

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 13:33 CEST

Arbetslivsminister Hans Karlsson har utsett Birgitta Nyström till särskild utredare i utredningen "Bättre möjligheter till bevakning av kollektivavtal". Hon påbörjar sitt arbete den 22 november.

Birgitta Nyström är i dag professor i civilrätt och prodekanus vid juridiska fakulteten, Lunds universitet. Hennes forskning har framför allt rört frågor som behandlar den svenska kollektiva arbetsrätten, konfliktlösning på arbetsmarknaden och EU-arbetsrättens påverkan på det svenska arbetsrättsliga systemet. Birgitta Nyström sitter i styrelserna för Medlingsinstitutet och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).

I juni tillsatte regeringen utredningen som ska lämna förslag till hur en reglering kan utformas som ger fackliga organisationer vilka ingått kollektivavtal bättre möjligheter att bevaka hur avtalen efterlevs, även i de fall då organisationen saknar medlemmar på en arbetsplats.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 april 2005.

Kontakt:
Åsa Gunnarsson
Pressekreterare
08-405 12 65
070-267 84 26

Birgitta Nyström
046-222 10 77