RISE Research Institutes of Sweden AB

Birgitta Sundblad utsedd till VD för Innventia

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 10:04 CET

Birgitta Sundblad har utsetts till ny VD för forsknings- och innovationsbolaget Innventia AB med tillträde den 1 juli 2011, då nuvarande VD professor Gunnar Svedberg går i pension.

Birgitta Sundblad är för närvarande Global Director AFH (Away from Home) Tissue Product Development and Innovation inom SCA, där hon varit verksam på olika befattningar i drygt 12 år. Birgitta Sundblad har under hela sin karriär verkat inom forskning och utveckling där hon har haft flera ledande befattningar inom kemi- och skogsindustrin.

– Birgitta Sundblads erfarenhet från en global kund- och konsumentinriktad forsknings- och utvecklingsverksamhet kommer att förstärka Innventias utveckling till en världsledande innovationspartner, säger direktör Mats Nordlander, ordförande i Innventias styrelse.

– Jag känner mig både stolt och hedrad över utnämningen och tror att mina ledarerfarenheter av tvärvetenskapliga team är en bra bas för att gemensamt med alla på Innventia bygga ett starkt företag väl strukturerat för att möta såväl dagens som framtidens utmaningar säger Birgitta Sundblad

Birgitta Sundblad, 53 år och civilingenjör inom kemiteknik sedan 1981, har delat sin yrkesverksamma tid mellan SCA och Eka Chemicals (Akzo Nobel). Under åren har Birgitta huvudsakligen abetat med forsknings- och utvecklingsfrågor men också varit verksam inom såväl produktion, försäljning och marknad. Under åren 2007-2010 satt Birgitta i EIRMAs (European Industrial Research Management Association) styrelse och var därmed EIRMAs första kvinnliga vice styrelseordförande.

För mer information:

Mats Nordlander, styrelseordförande, tel 0703-37 08 90
Helena Vollmer, marknadschef, tel 0768-76 73 13

INNVENTIA AB är ett FoU-företag med världsledande ställning inom områden som massa, papper, grafiska produkter, förpackningar och bioraffinaderiverksamhet. Vi genererar och förädlar forskningsresultat till innovativa produkter och processer. Med vetenskapligt baserad kunskap som utgångspunkt bidrar vi som innovationspartner till våra kunders värdeskapande. Koncernen har 270 anställda lokaliserade i Stockholm, Bäckhammar, Trondheim och London. Läs mer på www.innventia.com.