Birka Line Abp

Birka Line godkänt av Robur Miljöfond

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2003 10:59 CET

Efter en miljöanalys har Robur Miljöfond godkänt två bolag inom
transportbranschen, det ena är Birka Line och det andra är
flygbolaget SAS.

Motivering:
Kombinationen av tydliga kundkrav och egen drivkraft gör att Birka
Lines affärsstrategi och profil till stor del bygger på hög
miljöprestanda, något som även har konkretiserats. Hälften av
bolagets fartyg har infört katalytisk avgasrening på motorerna och
kör på lågsvavligt bränsle. Hela bolaget är certifierat enligt ISO
14001 och använder certifieringen dels i det egna utvecklingsarbetet
dels som krav mot sina underleverantörer.

- Det är glädjande att en så seriös fondförvaltare som Robur noterat
vårt långsiktiga miljöengagemang säger koncernchef Wiking Johansson.

- Birka Princess är det kryssningsfartyg i Östersjön som har minst
miljöpåverkan och Birka Paradise, vårt nya fartyg som för närvarande
byggs i Finland, kommer att stärka bolagets redan höga profil som det
miljövänligaste rederiet, fortsätter Wiking Johansson.

Birka Paradise kommer att uppfylla två helt nya klassbeteckningar,
Clean design, som bl a definierar miljövänliga lösningar på fartygets
struktur, samt Comfort class, vilken säkerställer en ljud- och
vibrationsfri miljö för passagerarna. I likhet med Birka Princess
kommer fartyget att ha katalytisk avgasrening på samtliga motorer,
slutna avloppssystem, endast använda lågsvavlig bunkerolja och
giftfri bottenfärg samt ha en skrovform optimerad för att undvika
vågbildning och bottensug i den känsliga skärgårdsmiljö fartyget
skall trafikera.

Inom koncernens fraktverksamhet är hittills tre fartyg utrustade med
katalytisk avgasrening.
Birka Line är godkänt och därmed investeringsbart för Robur
Miljöfond.

Robur är en av Skandinaviens största fondförvaltare och som sådan en
betydande ägare i många börsnoterade bolag. Miljöfonden placerar i
nordiska börsnoterade företag vars verksamhet bedrivs utifrån ett
aktivt miljötänkande enligt 21 miljökriterier.

Åländska Birka Line Abp, noterat på Helsingfors fondbörs, bedriver
sedan 1971 passagerartrafik ut från Stockholm. Birka Cruises AB i
Stockholm bokar och marknadsför rederiets kryssningar med Birka
Princess från Stockholm till Mariehamn samt sommartid även till
Gotland, Tallinn och Riga. I koncernen ingår även dotterbolaget Birka

Cargo Ab, som specialiserat sig på transporter av skogsprodukter med
7 moderna lastfartyg. Verksamheterna är miljöcertifierade enligt ISO
14001 av Lloyd's Register Quality Assurance.

För mer information:
Wiking Johansson, Koncernchef Birka Line Abp, Mariehamn
Tel +358-(0)18-27 027, mobil +358-(0)40-584 7340

Marcela Sylvander, miljö- och etikanalys, Robur AB, Stockholm
Tel +46-(0)8-585 912 15

www.birkaline.com