Birka Line Abp

BIRKA LINE SÄGER UPP 145 PERSONER

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 10:52 CET

Resultatet av de fackliga förhandlingarna, som är en följd av den tidigare försäljningen av Birka Princess, är nu i princip klara och det innebär att totalt 145 personer blir uppsagda.
122 personer kommer att bli uppsagda måndagen, tidigare har personalminskningar överenskommits med kontorspersonalen samt Däcks- och Maskinbefälsförbunden. Förhandlingar kommer att fortsätta rörande ett fåtal personer, som är informerade.

Förutom de uppsagda har 63 anställda fått erbjudande om nya tjänster inom Birka Line organisationen.
Sommarvikariat har erbjudits drygt 50 av de uppsagda.

Försäljningen av Birka Princess leder till att antalet arbetsplatser inom Birka Line koncernen minskar med ca 280.

Under måndagen kommer personliga möten och telefonsamtal att ske för information om uppsägningar. Alla uppsagda kommer att erbjudas ett personligt möte. Personalinformation till samtliga medarbetare kommer att ske ombord på Birka Paradise tisdag och onsdag 09.30 denna vecka.

- Som ålänning är det svårt att komma med ett sådant här meddelande. Det här berör många sjömäns och ålänningars framtid, jag är verkligen ledsen för det. Vi gör det här för att säkra jobben för de andra och för att långsiktigt kunna konkurrera i en bransch som genomgår stora förändringar, säger Anders Ingves, VD för Birka Line Abp.


För ytterligare information kontakta Anders Ingves, mobiltelnr. +358-(0)40 717 84 41
FAKTA: Åländska Birka Line Abp, noterat på Helsingfors fondbörs, bedriver sedan 1971 passagerartrafik från Stockholm. Birka Cruises AB i Stockholm bokar och marknadsför rederiets kryssningar med Birka Paradise från Stockholm till Mariehamn och Tallinn, samt sommartid weekendkryssningar till Visby och Tallinn. I koncernen ingår även dotterbolaget Birka Cargo Ab Ltd, som specialiserat sig på transporter av skogsprodukter med sex moderna lastfartyg. Verksamheterna är miljöcertifierade enligt ISO 14001 av Lloyd's Register Quality Assurance.