Birka Line Abp

BIRKA PRINCESS TRAFIKUPPEHÅLL SKER UTAN ATT PERMITTERA ORDINARIE PERSONAL

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 15:05 CEST

Birka Line har genomfört samarbetsförhandlingar med Finlands Sjömans-Union, Finlands Maskinbefälsförbund och Finlands Skeppsbefälsförbund och kommit överens om att ingen från den ordinarie personalen skall permitteras under Birka Princess trafikuppehåll 02.01.2006 - 23.02.2006.

Under trafikuppehållet kommer personalen på både Birka Princess och Birka Paradise att ta ut förfallen semester och vederlag. Personal från Birka Princess ges också möjlighet till arbete på koncernens övriga fartyg. Samarbetsförhandlingarna har genomförts i positiv anda och i syfte att undvika permitteringar och uppnå kostnadsinbesparingar.

Personalen informeras om sina arbetsscheman under vecka 40.

Mariehamn 2005-10-05

BIRKA LINE ABP

Wiking Johansson
VD/Koncernchef