Kulturdirekt

BIRKAGÅRDEN: SVERIGES FÖRSTA HEMGÅRD FYLLER 100 ÅR

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 13:11 CEST

Det är nu 100 år sedan Sveriges första hemgård, Birkagården slog upp sina dörrar. Begreppet hemgård har sitt ursprung i den engelska settlementsrörelsen, ett socialt arbetscentrum som syftar till gemenskap mellan människor över alla ålders-, yrkes- och åsiktsgränser.

Det var Nathanel Beskow, gift med Elsa Beskow, som tillsammans med Ebba Pauli grundade Birkagården år 1912. Han blev under en resa till England inspirerad av settlementsrörelsen som hade uppstått bland de välbeställda som en reaktion mot industrisamhällets förtryck av den arbetande befolkningen.

Birkastan blev en naturlig plats att välja till den första hemgården, eftersom stadsdelen då dominerades av arbetare. Birkagården skulle helt enkelt ge arbetarna möjlighet till folkbildning.

Till att börja med startades ett läsrum och därefter ungdomsklubbar, studiecirklar, föredragsserier och efter direkt önskemål från stadsfullmäktige grundades 1913 den första barnkrubban – Kindergarten.

Den sociala och kulturella verksamheten med fokus på barn och unga har alltid stått i centrum. Än idag är barnomsorgen den verksamhet som dominerar på Birkagården, men hemgården inrymmer även annat, såsom kursverksamhet, kafé, lokaluthyrning och studiecirklar.

 ”Birkagården är ett lokalt kulturhus, där det finns något för alla, en mötesplats dit man kan komma ensam eller i grupp, om man vill gå en kurs eller starta ett band”, säger Roland Romehed, föreståndare. I framtiden tror han att Birkagården kommer att vara en attraktiv anordnare av olika verksamheter som idag drivs av det offentliga. ”Det kan handla om att komma tillrätta med situationer där både det offentliga och marknaden misslyckas. Men till syvende och sist tror jag ändå att behovet av ett möte människor emellan är det som är viktigt och centralt och därför kommer hemgården ha en framtid även i den nya verkligheten”, avslutar Roland.

100-årsfirandet fortsätter hela veckan

Onsdag 24/10 Föreläser advokaten Claes Borgström om Birkagårdsrättegången, då några barn stämde Stockholm stad om den farliga utomhusmiljön. 

Torsdag 25/10 Den nya stadsdelen Hagastaden presenteras och Visans vänner spelar på temat Staden. 

Bilder och mer info finns att ladda ner på www.birkagarden.se/press

Kontakt
Sara Öhman,
sara.ohman@birkagarden.se
070 240 76 40
Foto: Lars Engström

Om Kulturdirekt
Kulturdirekt samlar Stockholms fria kulturliv på webben och i Kulturhuset vid Sergels torg. Som medlemsförening är vårt primära syfte är att underlätta mötet mellan Stockholms läns kulturarrangörer och kulturkonsumenter. Vi är det fria kulturlivets demokratiska plattform där alla medlemmar, på lika villkor, ska ha möjlighet att exponeras i ett relevant och kvalitativt forum.