Bisfront AB

Bisfront AB Gaseller för andra året i rad

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 10:53 CEST

För andra året i rad tilldelas Bisfront AB, ett av Sveriges ledande säljkonsultföretag den åtråvärda titeln Gasellföretagare. Detta efter att man under 2011 ökat sin omsättning med 44 % från 2010. En markant ökning om man jämför med förändringen året innan. 

"2011 gick väldigt mycket rätt med vår strategi att fokusera på de befintliga kundrelationerna och satsa på långa lönsamma samarbeten. Detta i samband med ett aktivt och roligt kulturarbete gjorde att vi slog våra högt satta mål för året" säger Karl-Erik von Bahr, VD och en av grundarna till företaget. 

Bisfront hjälper tjänsteföretag inom en hel del olika branscher (business to business) att hitta nya kunder genom kvalificerad mötes- och besöksbokning.

"Det har blivit ännu svårare med åren att boka affärsmöten. För företag att själva lägga ner den mängden tid och engagemang som krävs idag är i många fall helt otänkbart då man också måste fokusera på att leverera det man faktiskt säljer. Sen är det för många en väldigt stor utmaning att rekrytera egen säljkraft samt att ha tid att coacha och motivera dem för att behålla dem." säger Johan Källsten, Försäljningschef. 

Kraven för att bli Gasellföretag är att man under de 4 senaste räkenskapsåren har:

- en omsättning som överstiger 10 Mkr
- minst tio anställda
- minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
- ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
- ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
- i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
- sunda finanser

Källa: http://www.di.se/gasell

"Självklart är det riktigt kul och hedrande att återigen få vara ett av de 0,5 % av samtliga svenska företag som klarar dessa kriterier. Det som jag blickar fram mot nu är de 2 nästkommande åren där målet också är att klara kraven. Dock blir det så klart svårare ju bättre det går då man måste dubbla omsättningen" säger Karl-Erik von Bahr.


 

Bisfront AB är ett av Nordens ledande bolag inom nykundsbearbetning och kvalificerad besöksbokning. Företaget består av fem olika affärsområden, Media, IT, Finance, HR och Consulting. Varje affärsområde är fokuserat på nykundsbearbetningen inom sin bransch.