Lunds stift

Biskop Johan samlar 100 kyrkoherdar till konferens om det kristna ledarskapet

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2016 14:37 CEST

Hur är man en världslig- och en andlig ledare på samma gång? Tisdagen den 17 maj samlas Lunds stifts kyrkoherdar i Lund för att tillsammans med biskop Johan Tyrberg få teologisk påfyllnad och diskutera sin roll.

Att vara kyrkoherde är en dubbel roll. Samtidigt som man har arbetsgivaransvar för personal och därmed måste ha god kännedom om ex. arbetsmiljölagar, så ansvarar man för församlingens byggnader, kyrkogårdar och ekonomi vilket kräver rejäla kunskaper i de regler som gäller där. Utöver dessa uppgifter finns det en förväntan, både andras och den egna, om att utöva det andliga ledarskapet.

– Många kyrkoherdar känner att de drunknar i de ”världsliga” arbetsuppgifterna och uppgifter som visioner och andlighet kommer i skymundan, säger Eva Linér som är lednings- och organisationsutvecklare i Lunds stift.

Eva Linér har tillsammans med Erik Sjöberg, stiftsadjunkt för ledarskapsutveckling, fått i uppdrag av biskop Johan att samla Lunds stifts kyrkoherdar för en teologisk bearbetning av ledarskapet.

– Lunds stift har gjort en undersökning bland kyrkoherdarna som visar ett enormt sug efter fördjupande mötesplatser där man får dela med sig och ta del av andras upplevelser. Som kyrkoherde kan man känna sig väldigt ensam, säger Erik Sjöberg, stiftsadjunkt för ledarskapsutveckling.

Kyrkoherdekonferensen bjuder bland annat på en föreläsning ” Vilken kyrka vill du leda? Om kyrkosynens betydelse för ledarskapet” av Mats Aldén, stiftsadjunkt, och Johanna Gustafsson Lundberg, lektor i teologi och etik. Biskop Johan ska dela med sig av några av sina tankar om kyrkoherdens uppdrag och komikern Johan Wester reflekterar över ämnet ur sitt utifrånperspektiv.

– För att kyrkan som organisation ska kunna leva behövs välfungerande församlingar med ett utvecklat ledarskap. Vi måste arbeta med ledarskapsbegreppet och utvecklas som arbetsledare såväl som andliga ledare, säger biskop Johan Tyrberg

Medverkande:
Mats Aldén
, TD i etik, stiftsadjunkt för teologi vid Lunds stiftskansli
Johanna Gustafsson Lundberg, docent i teologisk etik vid Lunds universitet, lektor i teologi och etik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap
Johan Tyrberg, biskop i Lunds stift
Johan Wester, komiker, programledare m.m.

För mer information:
Erik Sjöberg, stiftsadjunkt för ledarskapsutveckling 046-15 55 52, erik.sjoberg@svenskakyrkan.se
Eva Linér, lednings- och organisationsutvecklare 046-15 55 13, eva.liner@svenskakyrkan.se
Biskop Johan Tyrberg nås via pressekreterare Camilla Lindskog, se nedan.

Pressbilder på biskop Johan finns att ladda ner på Lunds stifts webbplats: http://www.svenskakyrkan.se/lundsstift/pressbilder-johan-tyrberg

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlings-verksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.