Lunds stift

Biskop Johan uppmanar församlingarna att ringa samman till bön för alla som lider

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2016 11:17 CEST

Biskop Johan skriver i ett brev till församlingarna i Skåne och Blekinge att han gärna ser att de låter kyrkklockorna kalla till bön för dem som lider i vår värld.

Det pågår ett fruktansvärt krig i Syrien och kringliggande länder. Människorna i Aleppo har ingenstans att fly. Det är lätt att känna hopplöshet inför att inte kunna göra något. Men vi kan göra något väldigt viktigt. Vi kan be!

– Jag vill uppmana till bön för Syriens folk. Be för de instängda i Aleppo. Be för alla kristna som förföljs för sin tro, och be för alla som oavsett tro förföljs. Be för människorna i Irak, Afghanistan och de kringliggande länderna. Be för människorna i Haiti. Det är vår uppgift att göra jorden till en planet där ingen skall behöva plågas av krig, hunger eller fruktan eller vara utestängd från andra i meningslöst främlingskap för sin härstamnings, hudfärgs eller världsåskådnings skull, säger biskop Johan.

Pressbilder på biskop Johan finns i Lunds stifts pressrum:
http://www.svenskakyrkan.se/lundsstift/pressbilder-johan-tyrberg

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlings-verksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.