Svenska kyrkan

Biskopar från Sverige och Tanzania möts i Rättvik

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2015 15:11 CEST

Biskop Alex Malasusa är en av de 14 biskopar från Tanzanias evangelisk-lutherska kyrka som har gemensamt biskopsmöte med Svenska kyrkan nästa vecka. Foto: Ewa Almqvist.

Svenska kyrkans 14 biskopar får under nästa vecka besök av 14 biskopar från den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT). Biskoparna möts den 24-28 augusti på stiftsgården i Rättvik för bland annat samtal och gudstjänstfirande.

Syftet med det gemensamma biskopsmötet är att mötas som kyrkoledare och stärka förtroendet för varandra, samt att förstå respektive kyrkas sammanhang och utmaningar.

– Svenska kyrkan har en lång relation med ELCT och nu vill vi avsätta tid för att lära känna bättre som ledare i den världsvida kyrkan. Vi kommer att belysa hur våra olika förutsättningar påverkar vårt sätt att vara kyrka, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Biskoparna i Tanzania inbjöds som en jubileumsgåva från Svenska kyrkan under den evangelisk-lutherska kyrkans 50-årsfirande 2013. ELCT har valt att sända 14 av sina 24 biskopar, dels för vara lika många från varje kyrka och dels för att inte alla biskopar ska vara utomlands under en period när landet förbereder sig för allmänna val.

Två och två (en från varje kyrka) kommer de att introducera och leda samtal, bibelstudier, nattvardsfirande och bön. Som en röd tråd under det gemensamma biskopsmötet kommer deltagarna att samtala utifrån bibeltexter i Apostlagärningarna.

– Det gör vi för att där finns en berättelse om människor som försökte tolka sin samtid och vara kyrka i den. Där beskrivs hur helt nya relationer skapades mellan olika språk och kulturer, och det vill vi inspireras av, säger ärkebiskopen.

Sverigebesöket avslutas med att de tanzaniska biskoparna följer varsin svensk biskop för ett besök i respektive stift, under helgen 29-30 augusti.

Tid för media
Onsdag eftermiddag den 26 augusti är vikt åt gemensam utflykt till Falu koppargruva. Då finns också fototillfälle och möjlighet att ställa korta frågor till biskoparna. Anmäl till pressekreterare (se nedan) senast tisdag den 25 augusti kl 14, för besked om tidpunkt och annan information.

Kontaktpersoner:
Lena Bohman, biskopsmötets sekreterare, tfn 018-169622, lena.bohman@svenskakyrkan.se
Ewa Almqvist, pressekreterare, tfn 0705-469677, ewa.almqvist@svenskakyrkan.se