Svenska kyrkan

Biskoparna efterlyser politiskt mod i klimatfrågan

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 11:52 CEST

Biskopsbrevet om klimat har idag lanserats av ärkebiskop electa Antje Jackelén, ärkebiskop Anders Wejryd och biskop Hans-Erik Nordin. Foto: Magnus Aronson(IKON.

Sverige kan bli ett föregångsland i fråga om klimatet. Därför är det dags att vetenskap, politik, kultur och religion samverkar. Det skriver Svenska kyrkans biskopar i en debattartikel i Kyrkans Tidning idag.

Biskoparna i Svenska kyrkan har idag också lanserat sitt biskopsbrev om klimatet. Det är ett teologiskt bidrag till klimat- och hållbarhetsdiskussionen i landet, med tydliga uppmaningar till bland andra svenska och internationella beslutsfattare.

– Klimatförändringen är sannolikt den största gemensamma utmaning som mänskligheten någonsin stått inför. Men det rimmar dåligt med befolkningens oro och rapporternas allvar att frågor om klimatet och miljön inte står högt på den politiska dagordningen inför valet, skriver biskoparna i debattartikeln om klimatet

Biskopsbrevet, som lanserades i Uppsala idag på förmiddagen, inleds med en sammanfattning av kunskapsläget och utmynnar i konkreta uppmaningar till Svenska kyrkan och kyrkor i hela världen, till beslutsfattare i Sverige och internationellt, till företag och organisationer såväl som till enskilda människor.

Biskopsbrevet om klimatet finns nedladdningsbart (pdf) på biskopsmötets hemsida. Där finns också tidigare biskopsbrev. Ett biskopsbrev är till för att uttrycka det som biskoparna gemensamt, som Svenska kyrkans ledare, vill förmedla till kyrkans medarbetare och medlemmar, samt till samhället i stort.