Svenska kyrkan

Biskopsvisitation i Belgien och Luxemburg

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 19:00 CEST

Tre ganska olika sammanhang fick Visbybiskopen Lennart Koskinen möta vid den nyligen avslutade biskopsvisitationen i Belgien och Luxemburg. Antwerpen, Bryssel och Luxemburg var platserna som visiterades, och biskopen hade sällskap av direktor Jan Madestam, regionchef Krister Tholin och Kristina Lundgren, ledamot i nämnden för Svenska kyrkan i utlandet.

– För mig var en av höjdpunkterna besöket på svenska skolan och ett väldigt bra samtal med eleverna, säger Lennart Koskinen. Besöket visade hur viktigt det är att svenska elever får hålla kvar kontakten med Svenska kyrkan och sina andliga rötter.

Församlingen i Bryssel har sedan 14 år haft en svensk präst på plats, och firade i år tioårsjubileum i sin egen kyrkolokal. Församlingen har en stor målgrupp i unga svenska familjer och satsar även mycket på samarbetet med svenska skolan som har 400 elever. Svenska kyrkans assistent Jimmy Jansson finns på skolan ett par dagar i veckan och har etablerat goda kontakter med eleverna.

Kyrkan i Bryssel ligger ganska långt från centrum, men finns med i ett ekumeniskt samarbete i det centralt belägna Uppståndelsekapellet, som drivs av katolska kyrkan. De protestantiska kyrkorna ansvarar för vissa delar, där svenska diakonen Siw Ölmelid bland annat ansvarar för andakt en dag i veckan.

– Kapellet ligger precis utanför EU-kontoren och det är lätt att ta sig dit. Därför har det fått bli en utgångspunkt för möten och samtal med de svenskar som finns i centrala Bryssel, berättar Jan Madestam, direktor för Svenska kyrkan i utlandet.

I Luxemburg finns ännu ingen egen lokal. Bryssel-prästen Ellinor Svensson åker till Luxemburg några dagar varannan vecka för gudstjänst och samtal, och för att bygga upp barn- och familjearbetet bland de cirka 1 500 svenskarna i området.

– Vi lånar kyrkor för vår verksamhet, men hoppas så småningom på en gemensam lokal med våra nordiska systerkyrkor som arbetar i Luxemburg, säger Jan Madestam.

I Antwerpen har Svenska kyrkan nyligen lämnat sina egna lokaler och flyttat över verksamheten till Norska kyrkan, för att kunna utnyttja gemensamma resurser. På så sätt kan man bland annat hålla öppet alla dagar i veckan, vilket utökar servicen till lastbilschaufförerna. Personalen arbetar även med regelbundna fartygsbesök i hamnen i Antwerpen, som är en av de största i världen, med många skandinaviska båtar.

– Vårt båtbesök under visitationen bekräftade betydelsen av sjömanskyrkoarbetet, och vikten av att få möta människor ombord på båtarna, säger biskop Lennart.

Ewa Röllgårdh, pressekreterare, tfn: 018-16 96 77, 0705-46 96 77, e-post: ewa.rollgardh@svenskakyrkan.se Pressjour utanför kontorstid: 018-16 94 75 Svenska kyrkans hemsida: www.svenskakyrkan.se