Bisnode

Bisnode avyttrar Nomi

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 11:43 CEST

Bisnode har tecknat avtal med franska Cegedim om att avyttra Nomi. Nomi vänder sig till försäljnings- och marknadsavdelningar på läkemedelsföretag med information och tjänster som rör den svenska, norska och danska läkemedelsmarknaden. Avyttringen medför ingen väsentlig reavinst och är i linje med strategin att renodla och fokusera Bisnodes marknadserbjudande.

Nomi levererar värdeskapande information och kunskapsdrivna affärslösningar för effektivisering av försäljnings- och marknadsavdelningar på läkemedelsföretag i Norden. Nomi omsätter ca 60 MSEK och har 45 medarbetare.

"Avyttringen är i linje med Bisnodes strategi att fokusera på synergier inom gruppen och på vårt erbjudande som ledande leverantör av digitala affärsinformationstjänster. Nomi är nischat mot läkemedelsbolag och har begränsade tillväxtmöjligheter inom Bisnode, vilket var avgörande i beslutet att avyttra företaget." säger Johan Wall, koncernchef Bisnode.

Om Cegedim:
Cegedim grundades 1969 och erbjuder läkemedelsindustrin lösningar för ökad försäljning och effektivare marknadsföring. Cegedim levererar tjänster, teknologiska verktyg, specialiserad mjukvara, hantering av informationsflöden samt databaser. Cegedim har 8200 anställda och verkar i fler än 80 länder.

Om Bisnode:
Bisnode är en av Europas ledande leverantörer av digital affärsinformation med ett komplett utbud av onlinetjänster inom marknads-, kredit- och produktinformation. Med hjälp av Bisnodes affärsinformationstjänster kan företag öka sin försäljning, minska sina risker och förbättra sina dagliga affärsbeslut. Bisnode bildades 1989 och finns i 20 europeiska länder med drygt 3 400 anställda. Bisnode ägs till 70 procent av Ratos och 30 procent av Bonnier.
För mer information se www.bisnode.com