Bisnode

Bisnode förutser näringslivets jobbtillväxt

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 15:12 CEST

Det går bra för det privata näringslivet i Österåkers kommun. Företagen är framgångsrika och näringslivet har den perfekta mixen av företag för att skapa Sveriges bästa jobbtillväxt de kommande åren.

7914 personer är anställda inom det privata näringslivet. Nästan var femte person arbetar i ett nystartat företag, 81,6 procent arbetar i ett lokalt förankrat företag och endast 5,6 procent är anställda i ett utlandsägt företag. Den största branschen är Hälsa och utbildning.

”Näringslivet i Österåker är inte bäst inom något av de bedömningskriterier som påverkar jobbtillväxten, men de är starka inom samtliga och kombinationen gör dem till den kommun där näringslivet kommer att anställa mest de närmaste åren”, säger Per Weidenman, senior analytiker på Bisnode.

Genom att analysera näringslivet och jobbtillväxten i kommunerna historiskt har Bisnodes analytiker kommit fram till en formel som visar förväntad jobbtillväxt. Välmående företag och en bra mix i näringslivet är avgörande för framgången.

Hela listan på förväntad jobbtillväxt i kommunerna är bifogad i relaterat material 

Nystartade företag

Allra bäst är det med lokalt förankrade företag och nystartade företag i en bra storleksmix.

Antalet anställda i nystartade företag i Sverige ökar varje år och varierar mycket mellan kommunerna. I Salem arbetar 29,5 procent i ett företag som startades för mindre än fem år sedan. I Munkfors arbetar 1,5 procent av de anställda i det privata näringslivet i ett nystartat företag.

”I Salem är nyföretagandet starkt och framgångsrikt, företagen går så br att de vågar anställa personal vilket gynnar tillväxten mycket”, säger Per Weidenman.

Hela listan på andelen som arbetar i nystartade företag i kommunerna är bifogad i relaterat material 

Lokalt förankrade företag

Antalet anställda i lokalt förankrade företag har ökat med fem procent sedan 2008.

De lokalt förankrade företagen, med huvudkontoret i kommunen, är lojala och har sina rötter djupt fästa i marken. De har en hög uthållighet och satsar på sin ort.

Hela listan på hur stor andel som arbetar i lokalt förankrade företag i kommunerna är bifogad i relaterat material 

Utlandsägda företag

Utlandsägda företag har minskat antalet anställda i Sverige med tre procent mellan 2008 och 2012.

”Ett utlandsägt företag som etablerar sig i en kommun får en positiv effekt på jobbtillväxten initialt. Många av dem startar upp en stor enhet och anställer många. Statistiken visar ändå att de innebär en risk i längden med minskad sysselsättning över tid. Analyserna visar att lokalt förankrade företag har en längre uthållighet, till skillnad från utlandsägda företag som tenderar att lägga ner verksamheten i kommunen om affärerna inte går tillräckligt bra”, Per Weidenman.

Andelen anställda i utlandsägda företag varierar mycket mellan kommunerna. Älmhult, Perstorp och Finspång toppar listan över anställda i utlandsägda företag. Valdemarsvik finns i botten. Där arbetar ingen i ett utlandsägt företag.

Hela listan på hur stor andel som arbetar i utlandsägda företag i kommunerna är bifogad i relaterat material 

De lokala företagens nyckeltal

I Kiruna ökar omsättningstillväxten mest i landet, med ett genomsnitt på 6,6 procent. Längst ner på listan befinner sig Lessebo där näringslivets omsättning minskade med 1,3 procent under 2013.

Företagen i Kiruna har även högst avkastning på totalt kapital, 10,9 procent. I Högsby är avkastningen lägst i landet, med 1 procent.

I Falun har företagen 60,7 procents soliditet och toppar listan. I Grästorp har de 27,5 procents soliditet och är därmed den kommun där företagen har lägst soliditet.

Listorna finns i relaterat material

FöR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

PER WEIDENMAN, Senior Analytiker Bisnode

+46 70-674 88 45

per.weidenman@bisnode.com

ELIN LJUNG, Marknads- och kommunikationschef på Bisnode Sverige

+46 70 8661040


elin.ljung@bisnode.com


Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Vi omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i både små dagliga frågor till stora strategiska beslut inom företag och
organisationer i hela Europa. Vi är mer än 2700 medarbetare i 18 länder. Läs
mer om Bisnode på www.bisnode.com.