Bisnode

Bisnode presenterar rapport om näringslivsklimatet

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 16:28 CEST

Bisnode samlade in siffror från sina databaser i de Europeiska länderna och sammanställde en rapport som visar antalet konkurser och nybildade bolag i regionen under det första kvartalet 2012. Siffrorna visar att det är stora skillnader i affärsklimatet mellan olika branscher och regioner. Konkurs- och uppstartsindexet indikerar att Europas ekonomi som helhet mattas av.

Bisnodes rapport erbjuder en överskådlig bild av näringslivsklimatet som avspeglar det makroekonomiskaläget i de olika delarna av Europa.

-          Inom Bisnodekoncernen har vi tillgång till tydlig och kvalitativ data som visar det aktuella näringslivsklimatet, och för första gången har vi sammanställt en rapport som ger en helhetsbild av konkurser och uppstarter i Europa. Det erbjuder våra kunder ett perspektiv som sträcker sig bortom deras eget land och bransch, och kan vara ett stöd i investeringsbeslut, säger Arvid Brackrogge, Director Bisnode Scoring Group.

Regionella skillnader

Bisnode har definierat tre regioner i Europa och rapporten för det första kvartalet 2012 visade tydliga skillnader mellan Norden, DACH-regionen (Tyskaland, Österrike och Schweiz) och den centraleuropeiska regionen (Ungern, Polen, Slovenien, Tjeckien och Slovakien).

-          Europa står inför en allvarlig finansieringskris samtidigt som regionen fortfarande befinner sig i en återhämtning efter 2008 års bankkris. Generellt sett visar siffrorna i rapporten att den centraleuropeiska regionen drabbats hårdare av den nuvarande krisen än Norden och DACH-regionen. Det kan förklaras med att näringslivet i den regionen är mindre stabilt och har en sämre buffert”, säger Arvid Brackrogge.

Globalisering skapar volatilitet

Skillnaderna i volatilitet mellan de olika ekonomiska sektorerna visar att bassektorn, som exempelvis jordbruk, är mer stabil än andra delar av ekonomin. Verksamheter med stor internationell konkurrens är också tydligt mer utsatta.

“Centraleuropeiska företag är helt klart drabbade av den nuvarande krisen, men företag i mer stabila ekonomier som exempelvis Norge, Sverige och Tyskland klarar sig hittills. Som helhet indikerar dock konkurs- och uppstartsindexet för de aktuella länderna i rapporten en negativ trend och obalans i ekonomin, då uppstarter minskar relativt sett antalet konkurser.

Ta del av rapporten i sin helhet på: http://www.bisnode.com/europeanreport

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arvid Brackrogge, Director Bisnode Scoring Group
Tel: +49 151 58029554
E-mail: arvid.brackrogge@bisnode.de

 

 

Bisnode är en av Europas ledande leverantörer av digital affärsinformation. Koncernen erbjuder kredit-, marknads- och affärsinformationslösningar som hjälper över 200 000 företag att minimera riskerna, maximera försäljningen och ta bättre affärsbeslut. Bisnode bildades 1989 och finns i 17 europeiska länder med drygt 3 000 anställda.