Conductive

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen, konferens i Stockholm 7-8 februari 2013

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2012 10:48 CEST

Välkommen till årets biståndshandläggningskonferens! Det händer mycket på området och vi har tagit ett nytt grepp för att förnya och förbättra oss. Självfallet har vi behållit era favoriter men har också många nya spännande praktikfall och talare som kommer att ge dig den kunskap du behöver för att klara dina ständiga utmaningar: hur hjälper du dem som inte vill ha hjälp? Vilka behov har de yngre dementa? Vilka mål ska biståndshandläggaren sätta i sitt beslut – utifrån lag eller den enskildes? De formella kraven är många för att garantera en rättssäker och ändamålsenlig handläggning som också tar hänsyn till den äldres rätt att bestämma över sitt liv.

Hur möter ni de nya ökade kraven på rättssäkerhet i er biståndsverksamhet?

Nya föreskrifter för demensomsorgen, SOSFS 2012:12, börjar gälla den första januari 2014 vilket kommer att ha en stor betydelse för biståndshandläggningen. Detta kommer bland annat att medföra utförligare behovsbedömningar. Hur möter ni de nya kraven?

För mer information och fullständigt program, klicka här!

DU FÅR LÄRA DIG:
• Hur säkerställer du att brukaren får det du beställt – att satta mål uppnås?
• Metoder för att få kontroll över kostnaderna men bibehålla eller öka kvalitet
• Fatta rättssäkra beslut med den äldre i fokus
• Att möta och hantera missnöje och upprördhet – metoder och strategier

DU KOMMER BL.A. FÅ LYSSNA TILL:
Rättssäker handläggning – verkställighet av beslut
Margareta Bankel Persborn, jurist och socionom, Paragrafen M Bankel

Rätt beslut och bemötande av demenssjuka
Stina-Clara Hjulström, förbundsordförande, Demensförbundet

Kvalitetssäkring och förbättringsarbete – biståndshandläggning i praktiken
Andreas Tylenius, kvalitetschef & stf. socialchef, Laholms kommun

För mer information och fullständigt program, klicka här!

Varmt välkommen!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.