Miljöpartiet de gröna

BISTÅNDSMEDEL SKA INTE GÅ TILL EU-INTEGRATION

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 15:47 CEST

Miljöpartiets huvudkritik mot biståndsminister Gunilla Carlssons programförklaring av regeringens nya biståndspolitik ligger främst i bristande insyn i processen och icke-existerande dialog med berörda parter, säger Miljöpartiets talesperson i biståndsfrågor, Bodil Ceballos.

Miljöpartiets talesperson i biståndsfrågor, Bodil Ceballos, är kritisk till tillvägagångssättet och att regeringen har genomfört förändringen i princip utan någon dialog.

-Biståndsminister Gunilla Carlssons halvering av antalet programländer har skett väldigt snabbt och i en oerhört sluten process. Regeringen har inte informerat riksdagens utrikesutskott innan dagens offentliggörande. Detta trots att man lovat delaktighet och insyn i processen, säger Bodil Ceballos.

- Inte heller har det förts någon dialog med de länder som berörts, vilket kanske är en ännu allvarligare förseelse. Det hade varit konstruktivt om regeringen bemödat sig att utveckla relationerna mellan Sverige och mottagarländerna i ett tidigare skede. Först nu tänker regeringen inleda en dialog med berörda länder om hur de framtida relationerna ska se ut, säger Bodil Ceballos.

- Det är också tveksamt att använda biståndsmedel till EU-integration. Det måste vara en felprioritering eftersom det torde vara en uppgift för EU och betalas av EU, säger Bodil Ceballos.

Kontakt: Bodil Ceballos 070-573 33 80
Håkan Sundberg, politisk sekreterare, 0733-555 554