Utrikesdepartementet

Biståndsminister Carin Jämtin deltar vid EU:s informella biståndsministermöte i Trieste

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 18:00 CEST

John Zanchi
Pressekreterare
08-405 55 50
070-260 26 64

Tobias Nilsson
Redaktör
08-405 57 80
070-888 35 81

Biståndsministrarna samlas den 24 oktober för att diskutera hur en
bättre samordning av de europeiska ländernas och EU:s bistånd kan ske.
Sverige och EU måste vara drivande om FN:s millenniemål, och delmålet
att halvera fattigdomen till 2015, ska kunna bli verklighet.
Miljöförstöring, hiv/aids och kränkningar av de mänskliga rättigheterna
är problem som inte tar hänsyn till nationella gränser utan måste
hanteras gemensamt. Därför måste också det europeiska biståndet präglas
av ökad samverkan.

Biståndsministrarna kommer också att diskutera hur processen för en
rättvisare handel kan gå vidare efter sammanbrottet i förhandlingarna
på WTOs möte i Cancún i september. Att de låsta positionerna upphör är
avgörande för kampen mot fattigdom.

- Sverige ska vara aktivt och pådrivande. Jag vill att Europa nu visar
ledarskap och driver på utvecklingen. Om det behövs måste EU kunna gå i
förväg, säger biståndsminister Carin Jämtin inför mötet.